Wzorowy Nauczyciel – szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Wileńszczyźnie


Fot. na podstawie facebook.com
Fundacja Wileńszczyzna zaprasza na certyfikowane i bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wzmacniamy swoje kompetencje” wspieranego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla nauczycieli polskich szkół w rejonie wileńskim, trockim i solecznickim.
 
Program Wzorowy Nauczyciel ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dydaktyków w oparciu o nowoczesne metody coachingowe i specjalistyczne szkolenia edukacyjne, oferując wsparcie i pomoc merytoryczną dla rozwoju umiejętności wychowawczych oraz warsztatu pracy nauczyciela, a także pomoc materialną w postaci pakietów materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Oferta w pigułce:

  • Trzy jednodniowe spotkania szkoleniowo-warsztatowe (3x8 godz.)
  • Tematyka z zakresu wykorzystania metod coachingowych
  • Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności zawodowe
  • Wykwalifikowani trenerzy z Polski
  • Kontakt ze środowiskiem nauczycieli polonijnych
  • Wymiana doświadczeń przy kawie i obiedzie

Terminy spotkań:

  • 15.09 – I spotkanie
  • 13.10 – II spotkanie
  • 10.11 – III spotkanie
  • 15.12 – IV spotkanie w Polsce

Miejsce spotkań na Litwie: Wilno

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniach. Każde spotkanie będzie wymagało oddzielnej rejestracji.

Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Fundacja Wileńszczyzna to organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie, której głównym celem jest pomoc oraz wsparcie dla młodych pokoleń polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny byłego ZSRR. Zadanie to jest realizowane m.in. przez pracę na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Organizator: Fundacja Wileńszczyzna

Projekt współfinansowany przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Wzorowy Nauczyciel  zaproszenie na szkolenia dla nauczycieli polskich szkół na Wileńszczyźnie
Wilno
Od 15 września 2018 r.
Data: 
15.09.2018 - 10:00