Wyższa ranga języka litewskiego


Fot. wilnoteka.lt
Język litewski w randze ustawy konstytucyjnej - taki projekt w Sejmie Litwy zgłosili przewodniczący parlamentu Vydas Gedvilas i członkowie sejmowego komitetu oświaty, nauki i kultury. Obecnie kwestie języka litewskiego - zasady jego używania, poprawności, ochrony i propagowania - określa Ustawa o języku państwowym.
Status ustawy konstytucyjnej oznacza, że do jej przyjęcia lub później do zmiany jej zapisów wymagana jest większa liczba głosów poselskich. Projekt ustawy konstytucyjnej uznaje się za przyjęty, jeśli głosowała na niego więcej niż połowa posłów litewskiego sejmu, czyli 71 posłów. Do zmiany obowiązujących zapisów ustawy konstytucyjnej potrzeba nie mniej niż trzy piąte wszystkich głosów w sejmie, czyli głosów 85 posłów.

Warte podkreślenia jest, że status ustawy konstytucyjnej uznaje wyższość takiej ustawy nad ustawami powszechnymi. To oznacza, że każda inna ustawa rozpatrywana przez Sejm Litwy (w tym o mniejszościach narodowych lub pisowni imion i nazwisk) będzie musiała być przyjmowana bez sprzeczności do ustawy konstytucyjnej.

Projektodawcy nowej ustawy konstytucyjnej podkreślają, że obecnie funkcjonujący zapis ustawy został przyjęty przed 18 laty i "jest nieaktualny ze względu na brak przejrzystości norm prawnych i kwestii technicznych: niektóre zapisy się zdezaktualizowały, jeszcze inne pozostają w sprzeczności z kolejnymi litewskimi ustawami, a jeszcze inne nie spełniają obecnych oczekiwań i wymogów" - czytamy w oświadczeniu.

Czyżby, zdaniem projektodawców, obecne zapisy były zbyt mało rygorystyczne?

Nowy projekt ustawy reguluje obszary używania języka litewskiego w życiu publicznym kraju, zarządzanie treścią języka państwowego, kontrolę nad nim i odpowiedzialność za naruszenie ustawy. W nowym projekcie jest też wyraźny zapis, że ustawa nie reglamentuje praw mniejszości narodowych i grup etnicznych w zakresie pielęgnowania ich języka ojczystego, nie określa też języka wspólnot religijnych.

Projekt zakłada, że imiona i nazwiska obywateli Litwy w dokumentach wydawanych przez instytucje państwowe i samorządowe będą podawane w pisowni litewskiej, poza wyjątkami określanymi przez inne ustawy. Zakłada się, że w aktach prawnych i w dokumentach państwowych, samorządowych i innych oficjalnych urzędów używane będą oficjalne litewskie nazwy miejscowości. Nieoficjalne nazwy miejscowości mogą się pojawić w napisach tylko po rozpatrzeniu wniosku przez specjalnie do tego powołaną instytucję rządową.

Zgodnie z nowym projektem nazwy nowych podmiotów prawnych, rejestrowanych na Litwie, muszą mieć wyłącznie litewskie brzmienie i zapisy. Ten zapis budzi największe zastrzeżenia samych Litwinów. Od 1 maja obowiązuje na Litwie ustawa, w myśl której nazwy wszystkich nowych spółek rejestrowanych na Litwie muszą mieć litewską pisownię i brzmienie. Każdy podmiot starający się o zarejestrowanie musi uzyskać zgodę co do nazwy Państwowej Komisji Języka Litewskiego.   

W myśl projektu ustawy konstytucyjnej również wszystkie napisy publiczne, w tym szyldy sklepowe i usługowe, muszą być podawane wyłącznie w języku litewskim.

Na podstawie: BNS, lrs.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 Konieczne jest uaktywnienie w

Konieczne jest uaktywnienie w tej sprawie polskich europosłów w Brukseli i Sztrasburgu. Nie wolno przyglądać się biernie sprzecznym z polityką wobec mniejszości i praw człowieka legislacji na Litwie. Tak odradzał się faszyzm w Niemczech przed 1939 a Europa była biernym obserwatorem i łagodnym ugłaskiwaczem zła -skutki były wiadome. Rząd polski ma niestety ograniczone możliwości nacisku i może stanąć wobec zarzutu ingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa - słowem pozycja słaba. Co innego Unia Europejska .której członek Litwa tworzy przepisy sprzeczne z zasadami tego związku. Tu można sprawy dopilnować albo respektowanie przepisów albo rezygnacja z członkostwa w UE. Tego trzeba pilnować i nie dać się wykiwać.Potem może być za późno.

#2 może AWPL wystąpi wreszcie z

może AWPL wystąpi wreszcie z projektem ustawowej ochrony i rozwoju języków rdzennych mniejszości narodowych. W całym cywilizowanym świecie to języki mniejszości są chronione w pierwszym rzędzie.
ps.
To cd. rzeczywistych intencji obecnego rządu, antypolskiego , jak widać gołym okiem.

#3 Lietuva nur für Lietuvis. To

Lietuva nur für Lietuvis. To już było ,wzór -znany - Nur fur Deutsche. Qvo vadis Lietuva?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.