Wystawa „Wojownicy Sarmaccy” w Kownie


Fragment plakatu organizatorów
Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego w Kownie, przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Lwowa i Instytutem Adama Mickiewicza zaprezentuje eksponaty muzealne z okresu istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wystawa obudowana będzie programem wydarzeń towarzyszących. Wystawa czynna od 29 maja do 16 listopada 2024 roku ma na celu promocję tradycji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – chlubnej tradycji solidarności, zgody, wspólnotowości i ukazanie okresu rozkwitu tych państw.

Wystawa ze względu na obecną sytuację polityczną jest bardzo aktualnym tematem.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 200 oryginalnych artefaktów z XVI i XVII wieku, pochodzących z 15 muzeów na Ukrainie, w Polsce i na Litwie. Wystawa rzuca światło na etos, wartości i kulturę polityczną sarmackich wojowników Rzeczpospolitej Obojga Narodów, m.in. na koncepcję Antemurale Christianitatis – Przedmurze Chrześcijaństwa.

Zaprezentowane zostaną portrety wybitnych wojowników i władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ich rodzaje broni i zbroje oraz eksponaty przedstawiające związek pomiędzy wschodnimi i zachodnimi szkołami sztuki wojennej. Na wystawie udostępniona zostanie literatura polityczna odzwierciedlająca wartości narodów Litwy, Polski i Ukrainy, broniących swych granic, cywilizacji europejskiej i świata chrześcijańskiego przed Tatarami i Turkami.

Planowane są 2 programy edukacyjne dedykowane młodzieży nt. renowacji obrazów i sposobów działania armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ponadto odbędą się wykłady kuratorów, gości z Polski i Ukrainy oraz pokazy filmów. Wydany zostanie także dedykowany wystawie katalog z dodatkowymi artykułami wyjaśniającymi poruszaną tematykę. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się pokazy walk sarmackich oraz koncert Kwartetu Smyczkowego Filharmonii w Kownie.

Organizatorzy: Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa), Muzeum Historyczne Miasta Lwowa (Ukraina).
Główny Partner: Instytut Adama Mickiewicza (Polska).
Partnerzy wystawy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki, Litewskie Muzeum Narodowe, Litewski Instytut Literatury i Folkloru, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Narodowe Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa, Muzeum Narodowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie, Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie, Arsenał Szwedzkiego Zamku Królewskiego, Szwedzkie Muzeum Wojskowe, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Regionalne w Birżach, Muzeum Regionalne w Kiejdanach, Muzeum Regionalne w Rakiszkach, Muzeum w Szawle „Aušros”, Muzeum historii w Trokach, Żmudzkie Muzeum Alka, Klub rekonstrukcji historycznej „Posłańcy średniowiecza”, Centrum kinowe „Romuva” w Kownie, Galeria Sztuki Walkera, Kolekcja Raudeliūnai.
Patron wystawy: Minister Obrony Narodowej, Laurynas Kasčiūnas.

Częściowe dofinansowanie zapewnione przez: Litewską Radę Kultury.

Partnerzy medialni: Portal 15min, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Kuratorzy wystawy: Vidmantas Airini, Arvydas Pociūnas, Kristina Petrauskė.

Koordynator wystawy: Jindrich Celadin.

Projektanci wystaw: Saulius Valius, Vilma Bražūnaitė.

Organizatorzy wystawy: Deividas Lukas Bankus, Sibilė Plančiūnaitė, Kęstas Vasilevskis, Admonas Norvydas.

Konserwatorzy: Pajauta Kudlinskienė, Eglė Grigaitienė, Dominyka Gimžauskaitė-Šilauskienė.

Edytor językowy: Sigita Meškinienė.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. Potwierdzeniem najwyższej jakości projektów realizowanych przez Instytut są nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i festiwalach. W 2023 roku Polski Pawilon „Poetyka konieczności” zorganizowany przez IAM otrzymał medal na London Design Biennale.


Flagową marką Instytutu jest CULTURE.PL – aktualizowany serwis informacyjny o kulturze, traktujący o najciekawszych wydarzeniach i zjawiskach związanych z polską kulturą. Można przeczytać na nim artykuły i newsy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Wystawa „Wojownicy Sarmaccy” w Kownie
Kowno
29 maja -16 listopada 2024 r.

Data: 
29.05.2024 - 10:00 - 16.11.2024 - 10:00