Wystawa „Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty”


Mat. prom. organizatorów
25 lutego 2022 r., o godz. 16.00 w Centrum Kultury w Solecznikach odbędzie się otwarcie wystawy „Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”.Bolesława i Edmund Zdanowscy należą do grona najbardziej znanych postaci wileńskiego środowiska fotograficznego. Uczniowie Jana Bułhaka, członkowie elitarnego Fotoklubu Wileńskiego, współtworzyli wysoką pozycję Wilna jako wiodącego ośrodka polskiego życia fotograficznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Zdanowscy tworzyli w obowiązującym wówczas nurcie artystycznym — piktorializmie, nawiązującym do malarstwa. Fotografowali przede wszystkim architekturę i pejzaże. Ich prace cechowała elegancja i pietyzm wykonania. Uczestniczyli w licznych wystawach, odnosili sukcesy artystyczne zdobywając nagrody.

Eksponaty ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji o wystawie. Wystawa „Wileńskie kiermasze jarmarki i odpusty”
Centrum Kultury w Solecznikach
Otwarcie wystawy 25 lutego 2022 r., godz. 16.00

Data: 
25.02.2022 - 16:00 - 01.04.2022 - 10:00