Wystawa w Kownie „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie”


Fot. Instytut Polski w Wilnie
Sylwetki związanych z Litwą St. Witkiewicza i jego syna Witkacego zaprezentowane zostaną na wystawie „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie” w Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa w Kownie. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się we czwartek, 20 września 2018 r., o godz. 17.00 w Narodowym Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie.

Jednym z głównych założeń programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowanego i koordynowanego przez Instytut Polski w Wilnie, jest przypomnienie wspólnych wątków, postaci i wydarzeń w polsko-litewskiej historii.

Tytuł wystawy – „Anioł i Syn” odnosi się do wieloletnich relacji ojca Stanisława Witkiewicza i jego syna Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego), wyjątkowego w sztuce polskiej dialogu dwóch bliskich sobie artystów, ale także dwóch pokoleń. Jest oparta na ekspozycji prezentowanej wcześniej w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, która dotyczyła głównie wieloletnich relacji ojca i syna. Wystawa w Kownie kładzie większy nacisk na związki Witkiewiczów z Litwą. Do dziś mieszkają tu bliscy krewni Witkiewiczów, Witkacy spędzał tu wakacje i pisał stąd niezwykle interesujące listy do ojca, a Stanisław Witkiewicz projektował w stylu zakopiańskim budynki stacji kolejowych na Litwie i malował piękne pejzaże w Połądze. Wystawa jest też okazją do szerszego przedstawienia środowiska inteligencji pochodzenia szlacheckiego – na przykładzie rodu Witkiewiczów i spokrewnionych z Witkiewiczami rodzin Szemiotów oraz Pietrzkiewiczów.


Witkiewicze. Fot. Instytut Polski w Wilnie

Na wystawie w Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa w Kownie, eksponowanej od 20 września do 18 listopada 2018, oprócz dzieł sztuki (obrazów, fotografii, rysunków) znajdą się mało znane dokumenty, fotografie oraz listy świadczące o bliskich relacjach Witkiewiczów również jako artystów oraz o ich rodzinnych związkach ze Żmudzią. Zostanie zaprezentowany film, który powstał specjalnie na tę okazję. Przygotowano także katalog-album. Odwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z pracami Stanisława Witkiewicza – słynnego twórcy stylu zakopiańskiego – ukazującymi istotę i piękno pejzaży litewskich – Bałtyku i jezior (Widok Bałtyku pod Połągą, Powrót z połowu), obrazy z życia umiłowanego ludu (Orka, Przyjaciółki), sceny z powstania 1863 roku (Ranny powstaniec, Nocny jeździec). Są to dzieła przepełnione smutkiem za utraconą ojczystą krainą, tęsknotą równą doznaniom Adama Mickiewicza, kiedy na emigracji w Paryżu tworzył epopeję narodową „Pan Tadeusz”. Natomiast prezentowane na wystawie prace malarskie i fotograficzne Witkacego powstały w czasie jego młodzieńczych podróży i wielotygodniowych pobytów w miejscach, z których wywodzą się rody Witkiewiczów, Szemiothów (jego babki) i Pietrzkiewiczów (jego matki). Litewskie fotografie Witkacego, wykonane podczas plenerowych studiów w latach 1900-1903, zostały opublikowane po raz pierwszy.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Narodowe Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie pod kuratelą Stefana Okołowicza we współpracy i przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie.

W otwarciu udział wezmą m.in.: Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak, Dyrektor Muzeum
Čiurlionisa Osvaldas Daugelis, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, a także kuratorzy wystawy: Stefan Okołowicz i Joanna Trznadel z Muzeum Tatrzańskiego, a także koordynator projektu w Instytucie Adama Mickiewicza Aleksandra Szczepańska.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Narodowe Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie. Współpraca: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie.

Kurator: Stefan Okołowicz
Film artystyczny: Grzegorz Rogala, Stefan Okołowicz
Koordynacja: Joanna TrznadelWystawa „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie”
Kowno
Wystawa czynna od 20 września do 18 listopada 2018 r. 
Wstęp wolny