Wystawa „Vivat Konstytucja”


Mat. prom. organizatorów
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza do obejrzenia wystawy „Vivat Konstytucja” z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Wystawę przygotowaną w polskiej i angielskiej wersji językowej można zwiedzać do 31 maja 2021 r. przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.


Na przykładzie ponad 120 obiektów – map i grafik, fotografii i pism urzędowych, tytułów prasowych oraz druków okolicznościowych, a także relacji i wspomnień – wystawa przedstawia historię uchwalenia oraz tradycję obchodów Konstytucji 3 maja. Przypomina Warszawę czasu Sejmu Czteroletniego, sylwetki autorów Konstytucji, jej treść i znaczenie. Prezentuje także sposoby kultywowania pamięci o Konstytucji jako wartości narodowej na przestrzeni ponad 200 lat.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, współorganizatorów ekspozycji, a także ze zbiorów: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Suwałkach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Agencji Fotografów Sp. z o.o. FORUM oraz pana Leszka Biernackiego.Wystawa „Vivat Konstytucja”
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Data: 
14.05.2021 - 11:00 - 31.05.2021 - 11:00