Wystawa „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” w czerwcu na Łotwie


Mat. prom. organizatorów
Od 26 czerwca w łotewskiej Lipawie będzie można podziwiać niezwykłą wystawę. Przypomni ona historię Polaków, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju tego miasta, pełniącego niegdyś funkcję portu i węzła komunikacyjnego. Wystawę, na podstawie wydanej w ubiegłym roku książki, przygotował Instytut POLONIKA.
Na kartach bogato ilustrowanej książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” autor Marek Głuszko przedstawił wiele ciekawych, a często mało znanych wątków z historii Lipawy. Część z nich zostanie zaprezentowana na wystawie pod tym samym tytułem, będącej uzupełnieniem wydanej w 2018 r. przez Instytut „POLONIKA” publikacji. Termin wydania książki nie był przypadkowy: w 2018 r. Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości, Łotwa zaś – 100. rocznicę proklamowania niepodległości. Po zakończeniu wojny to właśnie Lipawa przez 6 miesięcy pełniła funkcję tymczasowej stolicy państwa.

Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy – miasta szczególnie ważnego, gdyż pełniącego funkcję portu i węzła kolejowego. Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa. Na 21 planszach przedstawiono sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy, samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.

„Wspólne dziedzictwo kulturowe obu krajów jest tematem rzadko podejmowanym w nauce i literaturze” ­– mówi Magdalena Gutowska, szefowa programu Popularyzacja w Instytucie POLONIKA. „Za pomocą ciekawych materiałów ikonograficznych, głównie dokumentów archiwalnych, mamy możliwość cofnąć się w czasie i dotknąć dawnej Lipawy, a tym samym przybliżyć naszym odbiorcom ten niezwykle ważny i pasjonujący temat”.

Wystawa została przygotowana w trzech językach: łotewskim, polskim i angielskim. Będzie można ją podziwiać do 6 sierpnia przed Katedrą św. Józefa w Lipawie, a następnie w Dyneburgu, gdzie zostanie przewieziona na zaproszenie Związku Polaków na Łotwie.

Wernisaż wystawy w Lipawie wraz ze spotkaniem autorskim wokół książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” odbędą się 26 czerwca o godz. 16:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.


Program wydarzenia:


26 czerwca 2019
16.00 Wernisaż wystawy „Polacy w Lipawie”
Katedra św. Józefa w Lipawie, ulica Rakstvežu 13

Spacer z Markiem Głuszką, autorem książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”

ok. 17.30 Spotkanie z Markiem Głuszką – autorem książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”
Muzeum w Lipawie, prospekt Kūrmājas 16

Organizatorzy: 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze

Współorganizatorzy:
Miasto Lipawa
Biskup Lipawy Viktors Stulpins
Muzeum w Lipawie
Wystawa „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”
Katedra św. Józefa w Lipawie, ulica Rakstvežu 13 (Łotwa)
26 czerwca 2019 r., godz. 16.00

Data: 
26.06.2019 - 16:00 - 20:00