Wystawa „Ojcowie Niepodległości”


Mat. prom. organizatorów
Wystawę „Ojcowie Niepodległości” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie można oglądać przez miesiąc, od 11 listopada do 11 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury w Solecznikach.Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. 

W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: Niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie, Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Więcej informacji na stronie


Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
Centrum Kultury w Solecznikach
11 listopada–11 grudnia 2018 r.

Data: 
11.11.2018 - 12:00 - 11.12.2018 - 12:00