Wystawa konkursowa „Najpiękniejsza palma wileńska” 2022


Mat. prom. organizatorów
W 2022 r. odbędzie się wystawa konkursowa „Najpiękniejsza palma wileńska”. Celem wystawy jest utrzymanie i odradzanie zanikającej tradycji wicia palm, zainteresowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, ludowym rzemiosłem na Wileńszczyźnie – tradycją wicia palm.
Prace prezentowane na wystawie:

  • Tradycyjne palmy wałkowe (uczestnik przygotowuje od 3 do 5 palm), wysokość tradycyjnej palmy z patykiem: od 30 do 60 cm;
  • Płaskie, wałkowe, figuralne, wieńcowe, rózeczkowe, rozgałęzione, w kształcie korony, ananasowe, słoneczniki i inne, zachowujące podstawową treść, formę i zastosowanie. Uczestnik przygotowuje 3-5 palm (palmy mogą być różnego rodzaju, wysokość nie jest ograniczona);

Prezentowane palmy mają być w dobrym stanie, przygotowane specjalnie na wystawę, uwite w ciągu ostatnich dwóch lat. Do prac zgłaszanych na wystawę należy załączyć wypełniony formularz uczestnika i wskazać kategorią oraz listę zgłoszonych prac.

Wystawa konkursowa organizowana jest w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego we dworze Houwaltów (ul. Algirdo 4, Mejszagoła, rejon wileński). Rejestracja uczestników i dostawa prac rozpocznie się 12 stycznia 2022 r. i będzie trwała do 1 lutego 2022 r.

Otwarcie wystawy odbędzie się 5 lutego 2022 r. Ocena prac nastąpi 11 lutego 2022 r. Wyniki wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 25 lutego 2022 roku.


Organizator wystawy: Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów w Mejszagole, filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny. Partner wystawy: Stowarzyszenie Twórców Ludowych Wileńszczyzny. Koordynator: Wydział Sportu Kultury i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Więcej informacji: Jolanta Lapińskaja, kierownikczka Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów w Mejszagole, tel. +370 672 90 225.

Regulamin wystawy konkursowej
Formularz uczestnika Wystawa konkursowa „Najpiękniejsza palma wileńska” 2022
Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów w Mejszagole
Otwarcie wystawy odbędzie się 5 lutego 2022 r.

Data: 
12.01.2022 - 09:00 - 25.02.2022 - 10:00