Wystawa „Kino dwudziestolecia”


Mat. prom. organizatorów
Już w czwartek, 16 grudnia 2021 r., o godz. 16.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odsłonięta zostanie wystawa „Kino dwudziestolecia” z cyklu „Polskie drogi do niepodległości”.Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje od 2018 r. cykl wystaw „Polskie drogi do niepodległości”. Ma on na celu poszerzanie wiedzy o wydarzeniach oraz bohaterach polskiej walki o niepodległość oraz ludziach tworzących kulturę, naukę i historię wolnego już kraju. Pierwsze dwie wystawy, zrealizowane w latach 2018 i 2019, skupiały się na postaciach odkrywców, ludzi kultury oraz nauki, żyjących w XIX i XX wieku, którzy wywalczyli oraz budowali niepodległą już ojczyznę. Trzecia wystawa, zrealizowana w 2020 r., nosiła tytuł „Kino niepodległej” i prezentowała sylwetki największych gwiazd przedwojennego filmu, aktorek, aktorów, wybitnych reżyserów i jednego scenarzysty.

W 2021 r. Fundacja kontynuuje organizację wystaw i powraca do tematu, tym razem skupiając się na wybranych obrazach filmowych. Ekspozycja nadal eksploatuje kino dwudziestolecia międzywojennego. Kolejne plansze wystawy „Kino dwudziestolecia” poświęcone są okolicznościom powstania konkretnych filmów, a opisujące je teksty korespondują z treściami zaprezentowanymi na wystawie „Kino niepodległej” z 2020 r. Tak jak w poprzednich latach plansze są bogato ilustrowane – fotografiami, afiszami i plakatami filmowymi.

Polskie kino w dwudziestoleciu międzywojennym było jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin sztuki, która towarzyszyła rodzącej się niepodległości i wpływała na zbiorową wyobraźnię Polaków, dokumentując jednocześnie dokonujące się w polskim społeczeństwie zmiany. Wystawa składa się z 12 plansz i opowiada o powstaniu takich pereł X muzy jak: „Trędowata” i „Ordynat Michorowski”, „Znachor”, Profesor Wilczur” oraz „Testament profesora Wilczura”, „Doktór Murek”, „Dwie Joasie”, Strachy”, „Mocny człowiek”, Księżna Łowicka”, „Pan Twardowski”, „Młody las”, „Dziewczęta z Nowolipek” i „Ludzie Wisły”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.Wystawa „Kino dwudziestolecia”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
16 grudnia 2021 r., godz. 16.30

Data: 
16.12.2021 - 11:00 - 16:30