Wystawa i seminarium o św. Janie Pawle II


Fot. Instytut Polski w Wilnie
16 października mija 40. rocznica wyboru Polaka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” Instytut Polski w Wilnie, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego zapraszają na otwarcie wystawy „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” oraz na poświęcone im seminarium. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 26 października, o godz. 11.00, w Białej Sali Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.

Wernisaż poprzedzą dwie prelekcje: Łukasza Ofiary z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie pt. „Jan Paweł II. Od wolności do wolności” oraz Vytautasa Ališauskasa, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, byłego ambasadora Republiki Litewskiej przy Stolicy Apostolskiej, który poruszy temat wpływu św. Jana Pawła II na dążenia wolnościowe Litwinów i ocenę znaczenia przyjazdu papieża na Litwę w roku 1993.

Koniec XX wieku to dla Polski i Litwy początek nowej epoki. Po latach dramatycznych przeżyć, wojen oraz represji oba narody zaczynają „oddychać wolnością”. To jednak wolność, która nie jest dana raz na zawsze – trzeba ją wciąż zdobywać i odkrywać na nowo. Polscy orędownicy wolności – św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – stają się dla kolejnych pokoleń nauczycielami wolności. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Litwę, przypomniał odradzającemu się państwu, że podstawą jego suwerenności i tożsamości jest 600-letnie dziedzictwo chrześcijaństwa. Bł. Władysław Bukowiński to wzór człowieka wolnego – który, mimo prześladowań, dobrowolnie oddał życie za służbę ludziom na Wschodzie. Swoją posługą obydwaj Polacy pokazują nie tylko, jak żyć z wolnością, lecz także jak budować wolne społeczeństwa w atmosferze dialogu, szacunku i miłości.

Projekt „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” zakłada kilkuetapowe działania polegające na organizacji wystaw i otwierających je seminariów na Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie, propagujących postawę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz upamiętniających Jego pielgrzymki do wymienionych krajów, a także promujących osobę bł. ks. Bukowińskiego.

Św. Jan Paweł II. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, został wybrany papieżem. O godzinie 18:18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym oznajmiający wybór nowego papieża. O 18:44 Kardynał Pericle Felici ogłosił światu: Annuntio vobis gaudium magnum (Zwiastuję Wam radość wielką). Habemus Papam (mamy Papieża). Karol Wojtyła został wybrany na 264 następcę św. Piotra. Był on pierwszym papieżem nie Włochem od 455 lat. Przyjął imię Jana Pawła II. W pierwszej ze swoich encyklik „Redemptor Hominis” (marzec 1979 roku) wyjaśnił swój wybór imienia jako bezpośrednie nawiązanie i kontynuowanie nauczania swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła I. Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: „Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!” wypowiedziane przez Jana Pawła II, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku.

Jego pontyfikat, trwający blisko 28 lat, był trzecim pod względem długości. Już podczas jego trwania, był określany jako przełomowy. Nie chodziło tylko o otwarcie Kościoła katolickiego poprzez wprowadzenie decyzji Soboru Watykańskiego II, podkreślano zasługi papieża na płaszczyźnie ekumenizmu oraz dialogu z innymi religiami. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie 21:37. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.  Ojciec Święty Jan Paweł II był niewątpliwie najwięcej pielgrzymującym papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach. Przemawiał do milionów ludzi, odwiedzał miejsca, w których nie był wcześniej żaden papież. Słynął ze znajomości wielu języków, dzięki której nawiązywał jeszcze lepszy kontakt z ludźmi różnych narodowości. Spotkania z nim były dla wiernych wielkim wydarzeniem o charakterze niemalże mistycznym, często zmieniającym ich wewnętrznie na całe dalsze życie. Polskę Jan Paweł II odwiedził 8 razy. W 1993 r. przybył również na Litwę.

Bł. ks. Władysław Bukowiński (1904–1974) – apostoł Kazachstanu, misjonarz na wzór św. Pawła, przeżył trzynaście i pół roku ciężkich łagrów, niosąc Chrystusa tam, gdzie ludzie byli pozbawiani nadziei i godności. W 1955 r. dokonał świadomego wyboru przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, aby móc pozostać z ludźmi spragnionymi posługi kapłańskiej w dalekim Kazachstanie, przez niektórych nazywanym „nieludzką ziemią”. Pod osłoną nocy potajemnie udzielał sakramentów i odprawiał msze św. w prywatnych mieszkaniach. Podjął kilka wypraw misyjnych na południe ZSRR. „Jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu” – mówił o sobie. Pod koniec życia trzykrotnie przyjeżdżał do Polski, gdzie spotykał się m.in. z kard. Karolem Wojtyłą. Ks. Bukowiński stał się pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. Św. Jan Paweł II w czasie swojej podróży apostolskiej do Kazachstanu w 2001 r. powiedział o nim: „Księdza Władysława Bukowińskiego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą. Pragnę dzisiaj złożyć w imieniu Kościoła hołd zarówno jemu, jak i wszystkim zesłańcom”. 11 września 2016 r. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie pod przewodnictwem kard. Angela Amato odbyła się jego uroczysta beatyfikacja.

Prelekcje odbędą się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wystawa będzie eksponowana w Bibliotece UW do 18 listopada 2018 r.

Organizatorzy projektu: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawa i seminarium o św. Janie Pawle II z okazji 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową
Uniwersytet Wileński
Otwarcie wystawy 26 października 2018 r., godz. 11.00
Wstęp wolny

Data: 
26.10.2018 - 11:00