Wysokie kary za bezpłatne reklamówki


Fot. am.lrv.lt
Siegające kilku tysięcy euro kary grożą handlowcom za oferowanie większych plastikowych reklamówek. We wtorek, 19 listopada, sejm przyjął do omawiania stosowne poprawki do Ustawy o ochronie środowiska. Handlowców, którzy nieodpłatnie będą oferowali plastikowe torebki na zakupy, proponuje się karać grzywnami w wysokości od 1–3 tys. euro, za powtórne naruszenie – do 5 tys. euro.Wyjątek stanowiłyby jedynie bardzo cienkie torebki foliowe o grubości do 15 mikronów, których używa się do produktów żywnościowych sprzedawanych luzem.

Sejm wróci do omawiania poprawek 19 grudnia. Wejdą w życie, gdy podpisze je prezydent.

Od początku bieżącego roku handlowcy na Litwie nie mogą już nieodpłatnie oferować większych plastikowych reklamówek, trudno bowiem jest je oddzielić od innych odpadów i jedynie niewielka ich część idzie do przeróbki, w przyrodzie natomiast długo się nie rozkładają. Jednak naruszający ten zakaz nie byli pociągani do odpowiedzialności.  

Według danych Litewskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Handlowych, w ostatnich latach liczba używanych w kraju lekkich i bardzo lekkich torebek foliowych spada. W 2017 roku na jednego mieszkańca przypadało 226 bardzo lekkich i 34 lekkie torebki foliowe, w 2014 roku tymczasem – 260 i 39.  

Na podstawie: bns.lt