Wyruszyła pielgrzymka ekumeniczna z Białegostoku do Wilna


Fot. Wilnoteka.lt
Blisko czterysta osób wyruszyło w piątek rano z Białegostoku w ogólnopolskiej pielgrzymce ekumenicznej do sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Pątnicy pójdą trasą przez Białoruś, do Wilna dotrą 24 sierpnia.


Pielgrzymka wyruszyła z Białegostoku po porannej mszy św. w bazylice archikatedralnej, gdzie znajduje się – konsekrowana w 1977 roku – kaplica Matki Bożej Miłosierdzia z kopią obrazu z Ostrej Bramy w Wilnie. W 1995 roku obraz został ukoronowany koronami papieskimi.

W ciągu dziewięciu dni pątnicy przejdą prawie 300 km. Najdłuższy jest pierwszy etap, liczący 47 km. Pielgrzymi zakończą go w Sokółce. W niedzielę przekroczą granicę polsko-białoruską w Kuźnicy (Podlaskie) i dojdą do Grodna. Tam dołączy do nich ok. 80-osobowa grupa Polaków. Siódmego dnia wędrówki pątnicy przekroczą granicę białorusko-litewską.

Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę Białystok – Grodno – Wilno organizuje po raz 27. archidiecezja białostocka. Jej ekumeniczny charakter polega na tym, że uczestnicy wędrują przez tereny zamieszkane zarówno przez katolików, jak i prawosławnych, i są przyjmowani przez wiernych obu tych wyznań.

Pielgrzymi rokrocznie podkreślają ogromną życzliwość i pomoc, której doświadczają na trasie. Jeśli jest taka potrzeba i możliwość, w mijanych parafiach (zwłaszcza na Białorusi) zostawiają datki np. na konieczne inwestycje.

Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „W mocy Ducha”. „Wpisujemy się w rok duszpasterski. Będziemy rozważali temat Ducha Świętego, zgłębiali Jego rolę w Kościele i naszym życiu codziennym” – powiedział kierownik pielgrzymki ks. Łukasz Żuk.

Poinformował też, że na Litwie dołączą do pielgrzymki hierarchowie archidiecezji białostockiej, z metropolitą Tadeuszem Wojdą. Na zakończenie pielgrzymki w Wilnie odbędzie się ślub pary, która poznała się właśnie na pielgrzymce ekumenicznej, a w trakcie jej ubiegłorocznej edycji – zaręczyła.

Na podstawie: PAP