Wyrazy współczucia dla Janiny Stupienko z powodu śmierci Męża


fot. spsk4.lublin.pl
"W daleką podróż zabrał Cię Bóg. Jedną nadzieję Nam dając, Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, Ci, którzy tutaj w bólu zostali..."
Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu Janinie Stupienko
z powodu utraty kochanego Męża
składa Polski Teatr STUDIO w Wilnie
z kierownik artystycznym Lilią Kiejzik