Wypłaty stypendium Fundacji "Semper Polonia"


Ambasada RP w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w dniach od 9 do 29 grudnia 2010 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie urzędu przy ul. Smėlio 22A będzie wypłacane stypendium. Dotyczy ono osób, które są na liście studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium Fundacji SEMPER POLONIA w semestrze jesiennym roku akademickiego 2010/2011, zamieszczonej na stronie internetowej www.semperpolonia.pl
Zainteresowani zobowiązani są przynieść ze sobą dokument tożsamości oraz ważną legitymację studencką (w przypadku braku legitymacji studenckiej aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania).

Termin wypłat nie będzie przedłużany, dlatego osobom, które nie przyjdą w terminie, stypendium przepadnie.

UWAGA: Jeśli z jakiegoś ważnego powodu student, któremu zostało przyznane stypendium, nie będzie mógł osobiście podpisać UMOWY O PRZYZNANIE STYPENDIUM FUNDACJI SEMPER POLONIA na rok akademicki 2010/2011 i odebrać stypendium, to może notarialnie upoważnić inną osobę do podpisania tej umowy i odbioru pieniędzy. Pełnomocnictwo takie musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.