Wyniki matur ogłoszone, czas na bale maturalne


Polonez absolwentów Gimnazjum im. Jana Pawła II na placu Katedralnym w 2017 r., fot. wilnoteka.lt
Narodowe Centrum Egzaminacyjne ogłosiło wyniki kolejnych egzaminów maturalnych: z chemii, historii i geografii. To już ostatnie oceny z matur, do 20 lipca rozpatrzone zostaną odwołania. W najbliższych dniach w szkołach odbędą się uroczystości wręczenia świadectw dojrzałości i bale maturalne. Piękną tradycją szkół polskich jest polonez absolwentów, nauczycieli i rodziców tańczony na którymś z wileńskich placów. Gimnazjum im. Jana Pawła II wykona poloneza w czwartek, 12 lipca, o godz. 17.00 na placu Katedralnym. Polonez w wykonaniu tegorocznych absolwentów Gimnazjum im. A. Mickiewicza jest planowany w sobotę, 14 lipca, o godz. 19.00 na placu Ratuszowym.

Państwowy egzamin maturalny z chemii zdawało 1 385 osób, zdało 98,48 proc. (w 2017 r. – 99,09 proc.), w tym 1,08 z maksymalnym wynikiem 100 punktów.

Jak zaznaczyła dyrektor Narodowego Centrum Egzaminacyjnego Saulė Vingelienė, chemię na maturze uczniowie wybierają świadomie, zazwyczaj są to osoby, które miały wysokie oceny roczne z tego przedmiotu, dlatego też dobre są wyniki egzaminu.

Historię zdawało 9 279 uczniów, zdało 95,27 proc. (w 2017 r. – 98,11 proc.), na 100 punktów zaliczyło 0,75 proc. zdających.

Geografię zdawały 3 263 osoby, zdało 96,20 proc. (98,42 proc.), w tym 0,61 proc. na 100 punktów.

„Wyniki egzaminów państwowych z historii i geografii łączy jedna wspólna tendencja – w porównaniu z kilkoma latami poprzednimi zwiększyła się liczba maturzystów, którzy uzyskali 100 punktów, a z innej strony, procentowo jest nieco mniej osób, które egzamin zdały. Te przedmioty na maturze wybrało około 8 proc. uczniów, którzy w I półroczu klasy maturalnej mieli oceny od 1 do 4, dlatego nie dziwi, że jest tylu, którzy egzaminu nie zdali” – wyniki matury skomentowała Saulė Vingelienė.

Ci, którzy są niezadowoleni z oceny egzaminacyjnej mają dwa dni na złożenie apelacji w administracji swojej szkoły, zostaną one rozpatrzone do 20 lipca.

Maturę zdawało w tym roku 31 640 osób. Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, należało zdać dwa egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego i literatury oraz jeden wybrany. Przy rekrutacji na bezpłatne studia wyższe wymagana jest dodatkowo ocena z egzaminów maturalnych z języka obcego i matematyki. Z obowiązku zdawania matematyki zwolnieni są tylko kandydaci na studia artystyczne. 

Na podstawie: egzaminai.lt, inf.wł.