Wynagrodzenie minimalne wciąż w martwym punkcie


Fot. www.wilnoteka.lt
Litewski rząd nie popiera propozycji dotyczącej automatycznej indeksacji minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. W opinii Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, gdyby minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało zindeksowane, automatycznie jego wysokość w tym roku miałaby wynosić 1013,95 litów, czyli byłoby o 26,4 procent wyższe niż obecnie.
Pracownicy ministerstwa szacują, że po podniesieniu minimalnego wynagrodzenia z budżetu państwowego, a także z budżetów samorządowych na fundusz wynagrodzeń trzeba byłoby wydać ponad 225 mln litów. Sektor prywatny kosztowałoby to ponad 270 mln litów. Istnieją więc obawy, że przedsiębiorstwa prywatne nie będą w stanie zapłacić tego wynagrodzenia i będą zmuszone do redukcji liczby pracowników bądź skrócenia ich dnia pracy.

Poseł Gintaras Songaila wystąpił z propozycją wprowadzenia poprawek do Kodeksu Pracy, zgodnie z którymi minimalne miesięczne wynagrodzenie nie mogłoby być mniejsze niż 50 procent poziomu ubiegłorocznego średniego wynagrodzenia, jakie podaje Litewski Departament Statystyki. Minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane niezależnie od tendencji rozwoju gospodarczego w kraju. Propozycję tę poparły Litewskie Związki Zawodowe.

W czasie rozmów trójstronnych pomiędzy przedstawicielami rządu, pracodawców i związków zawodowych 
nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Rząd wypowiadał się za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia o 50 litów - do poziomu 850 litów od lipca 2012 r. Małe przedsiębiorstwa, zdaniem rządu, zatrudniające mniej niż 10 osób, których roczny dochód nie przekracza 1 mln litów, mogłyby tymczasowo płacić 800 litów. Przedstawiciele związków zawodowych żądali, by minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 900 litów. Zdaniem pracodawców, podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 50 litów byłoby zbyt małe i nie zmniejszyłoby poziomu ubóstwa w kraju.

Na podstawie: bns.lt

Komentarze

#1 W Polsce minimalne

W Polsce minimalne wynagrodzenie jest o połowę wyższe - 1500 zł- ok. 1250 Litów.

#2 Pastuch - juz dawno ufajdał

Pastuch - juz dawno ufajdał sie- dostaje kije od swego pana codziennie - bo zbyt malo intensywnie ujada kundel

#3 Taplasz to sie w chlewie,

Taplasz to sie w chlewie, kałboj.

#4 Dzieki "R". Beda z Ciebie

Dzieki "R". Beda z Ciebie ludzie.

#5 Właśnie taplacie się.

Właśnie taplacie się.

#6 U nas w Texasie minimalna

U nas w Texasie minimalna placa to USD 9,25/hr. Taki pracownik na st. benzynowej ma tyle plus napiwki.
A za to mozna sporo juz kupic. Taplamy sie w bogactwie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.