Wymarzonych, spokojnych, rodzinnych Świąt!


Fot. Wilnoteka.lt           G L O R I A  
             

I N   E X C E L S I S  
                                               
D E O !!!          
Wymarzonych, spokojnych, rodzinnych
Świąt Narodzenia Bożego
oraz wszelkich łask pańskich, zdrowia, sukcesów,
tradycyjnych śle/śli/sli-żyków z podsy-tem/tą
szalonych pomysłów oraz ich realizacji,
wytrwałości, odporności,
Wiary - Nadziei - Miłości, 
przyjaciół oddanych i uśmiechów szczerych,
śniegu zimą, słońca latem, słowem: zwykłej Normalności!!!

życzy
Redakcja Wilnoteki