Wyłoniono 10 Małych Stolic Kultury na rok 2020


Fot. vrsa.lt
W Ministerstwie Kultury Litwy wyłoniono 10 Małych Stolic Kultury na rok 2020. Wybrane miasteczka otrzymają po 50 tys. euro dofinansowania na imprezy kulturalne dla lokalnej społeczności, rozwój turystyki, pielęgnowanie tradycji.

Tytuł Małej Stolicy na Litwie w przyszłym roku w okręgu olickim będzie nosiła miejscowość Simnas, w okręgu kowieńskim – Kačergine, w okręgu kłajpedzkim – Veiviržėnai, w okręgu mariampolskim – Lekėčiai, w okręgu poniewieskim – Juodupė, w okręgu szawelskim – Akmenė, w okręgu tauroskim – Skaudvilė, w okręgu telszańskim – Žlibinai, w okręgu wileńskim – Muśniki i w okręgu uciańskim – Tauragnai.

Zdaniem Ministerstwa Kultury uczestnicy eliminacji ciekawie zaprezentowali imprezy, które mają odbyć się w ich miejscowościach w ramach Małej Stolicy Kultury. W projektach dużo uwagi poświęcano tworzeniu nowych tradycji i pielęgnowaniu oraz odnawianiu starych, a także obchodom jubileuszowych dat.

Inicjatorem konkursu na Małą Stolicę Kultury jest Litewski Związek Społeczności Lokalnych, a partnerami projektu Ministerstwo Kultury, Litewskie Stowarzyszenie Samorządów oraz Litewskie Stowarzyszenie Starostów.

Miano Małej Stolicy Kultury regionu wileńskiego w 2019 roku nosi Niemież.

Na podstawie: BNS