Wykłady o prawach człowieka


Fot. www.twojaeuropa.pl
Związek Prawników Polaków na Litwie przy współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka zapraszają wszystkich chętnych na wykłady z zakresu praw człowieka.
W dniach od 29 do 30 października odbędzie się pierwsza część wykładów w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu prawa człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Pierwsze prelekcje obejmują informacje z zakresu Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rady Europy w kontekście ochrony praw człowieka i praw mniejszości narodowych. Wykłady poprowadzi dr Łukasz Wardyn.

Dr Łukasz Wardyn wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźmińskiego. W roku 2009, w ramach stypendium postdoktoranckiego, prowadził badania naukowe w USA na Uniwersytecie Harvarda.

W ramach wszystkich planowanych wykładów do końca roku zostanie przybliżona problematyka praw człowieka i praw mniejszości narodowej na arenie międzynarodowej. Słuchacze zapoznają się z najważniejszymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ochronę praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych. W ramach wykładów zostaną przedstawione najważniejsze orzeczenia trybunałów międzynarodowych.  

Pierwszy wykład odbędzie się w piątek 29 października w godzinach 13.30-15.00 w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalvarijų 143, w sali nr 406. 

Wykłady są otwarte dla wszystkich i bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy wszystkich wykładów październikowych otrzymają upominki w postaci książek i innych materiałów.
Data: 
29.10.2010 - 13:30 - 15:00