Wyjątkowy pas słucki nowym nabytkiem Pałacu Władców w Wilnie


Fot. valdovurumai.lt
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie nabyło XVIII-wieczny pas kontuszowy, nazywany często pasem słuckim z racji na miejsce jego produkcji – słynną manufakturę w Słucku (obecnie Białoruś). Doskonale zachowany pas muzeum zakupiło na Litwie. Obecnie jest badany. W przyszłości ma być eksponowany na jednej z tras muzeum.
Jak podkreśla dyrektor Pałacu Władców dr Vydas Dolinskas, nowo nabyty przez muzeum pas kontuszowy jest jednym z nielicznych zachowanych na Litwie pasów ze słynnej manufaktury w Słucku.


Fot. valdovurumai.lt

Pas kontuszowy noszony był przez szlachtę na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów do kontusza, czyli męskiej szaty wierzchniej z typowymi tzw. wylotami, czyli rozciętymi od pachy do łokci rękawami, które albo luźno zwisały, albo odrzucone do tyłu odsłaniały żupan.


Fot. valdovurumai.lt

Jak podkreśla historyk sztuki, badaczka tekstyliów Gražina Marija Martinaitienė, żupan i przede wszystkim kontusz wraz z różnymi dodatkami ukształtowały w XVIII wieku jednolity „garnitur”, który szlachta w Rzeczypospolitej Obojga Narodów uważała za strój narodowy i starała się za jego pośrednictwem wyróżnić się zarówno wśród obcokrajowców, jak też – niższych warstw swego kraju.  


Fot. valdovurumai.lt

Zdaniem G. M. Martinaitienė, znaczenie nowo nabytego przez Pałac Władców pasa kontuszowego w wyjątkowy sposób podnosi ten fakt, że pochodzi on ze słynnej manufaktury w Słucku i został zaprojektowany przez słynnnego mistrza pochodzenia ormiańskiego Leona Madżarskiego, który sztuki tkania pasów wschodnich uczył się w Stambule (Konstantynopolu). Przejął też doświadczenie w tym zakresie od swego ojca Jana Madżarskiego, który w latach 1767-1780 kierował manufakturą w Słucku, sam zaś L. Madżarski kierował rzeczoną manufakturą w latach 1780-1807.


Fot. valdovurumai.lt

Nabyty przez Pałac Władców pas słucki ma 4,5 m długości i 34 cm szerokości. Więcej o nim można przeczytać na stronie muzeum


Fot. valdovurumai.lt

Na podstawie: valdovurumai.lt, pl.wikipedia.org