Wydarzenie poświęcone Dniu Pamięci Ofiar Zagłady


Mat. prom. organizatorów
Wileńskie Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona, Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie serdecznie zapraszają 11 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 do Centrum Tolerancji (ul. Naugarduko 10/2, Wilno) na wydarzenie poświęcone Dniu Pamięci Ofiar Zagłady (Yom HaShoah), a także 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Rok 2018 jest w Polsce ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej.


Polacy, świadkowie Zagłady doświadczyli jej w sposób szczególny. Nie tylko zmagali się z brutalnym terrorem niemieckiego okupanta, lecz także musieli skonfrontować się z okrucieństwem hitlerowskiej eksterminacji swoich sąsiadów Żydów. W okupowanej Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, udzielanie pomocy Żydom było karane śmiercią. Mimo to wielu Polaków przeciwstawiało się złu i ratowało Żydów. W imię ocalenia drugiego człowieka ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Wśród ponad 26 500 osób, które zostały uhonorowane przez państwo Izrael tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” jest przeszło 6700 Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni skali zjawiska udzielania pomocy Żydom w okupowanej Polsce, wielu ratujących wciąż pozostaje nieznanych.

Spotkania odbędą się:

  • 11 kwietnia, godz. 17.30, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wileńskiego (ul. Naugarduko 10/2, Wilno)
  • 12 kwietnia, godz. 13.00, Muzeum IX Fortu w Kownie (Žemaičių pl. 75, Kowno)

W programie:
 
  1. Spotkanie z dr. Marcinem Urynowiczem nt. Polaków ratujących Żydów w okresie II wojny światowej. Dr Urynowicz jest polskim historykiem i pisarzem związanym z działem badawczym Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i ratowania Żydów przez Polaków podczas Holokaustu. Spotkanie odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem na litewski.
  2. Projekcja filmu Andrzeja Wolfa pt. „Historia Ireny Sendlerowej”. To obraz zrealizowany na bazie unikalnych wywiadów z tytułową bohaterką. Irena Sendlerowa (1910–2008), Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, podczas okupacji szefowa wydziału dziecięcego „Żegoty”, uratowała kilkaset lub kilka tysięcy dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Dokument Wolfa to zapis rozmów przeprowadzonych w ostatnim okresie jej życia. Film prezentowany będzie w języku polskim z litewskimi i angielskimi napisami.
  3. Dodatkowo, w Muzeum IX Fortu w Kownie, zaprezentowana zostanie wystawa „Żegota. Rada Pomocy Żydom”, przygotowana przez dra Marcina Urynowicza i dra Pawła Rokickiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa opowiada o powstaniu i działalności „Żegoty”, przypomina jej głównych bohaterów oraz sylwetki niektórych podopiecznych. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób. Wystawę można będzie oglądać w Kownie do 31 maja.
Irena Sendlerowa (1910–2008) – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, uratowała setki dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach.

dr Marcin Urynowicz – polski historyk i pisarz, specjalizujący się w historii Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i ratowania Żydów przez Polaków podczas Holokaustu.

Film w języku polskim z napisami w językach angielskim i litewskim.

Spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

„Nie jestem bohaterką. Po prostu robiłam to, co kazało mi serce”. (I. Sendlerowa)

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Tolerancji Państwowego Żydowskiego Muzeum im. Gaona w Wilnie, Muzeum IX Fortu w KownieWydarzenie poświęcone Dniu Pamięci Ofiar Zagłady 
Wilno, Kowno
11, 12 kwietnia 2018 r.
Wstęp wolny
Data: 
11.04.2018 - 17:30 - 12.04.2018 - 13:00