Wycieczki po historycznych cmentarzach Wilna


Cmentarz na Rossie, fot. Waldemar Dowejko
„Neakivaizdinis Vilnius” – alternatywna platforma poznawania Wilna zaprasza na wycieczki po historycznych cmentarzach stolicy. Wycieczki odbędą się 9 i 10 listopada. Chętni do udziału w nich powinni się wcześniej zarejestrować.
 
 
 


 

Wileńskie cmentarze powstałe w XVIII-XIX wieku to nieodłączna część historii Wilna. 9 i 10 listopada platforma „Neakivaizdinis Vilnius” zaprasza wilnian i gości miasta do poznawania historycznych wileńskich cmentarzy.

Wycieczka po cmentarzu na Rossie – najstarszej wileńskiej nekropolii – odbędzie się 9 i 10 listopada o godz. 11. Cmentarz na Rossie został założony w 1801 roku. Składa się ze Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarza Wojskowego z Mauzoleum Matki i Serca Syna. Na Rossie spoczywają między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki. Na Rossie pochowani są ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanavičius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Cmentarz Bernardyński można zwiedzić 9 listopada o godz. 14 i 10 listopada o godz. 12. Cmentarz Bernardyński został założony w 1810 roku. Spoczywa tu wiele postaci zasłużonych dla miasta: profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, literaci, artyści, pedagodzy, działacze społeczni, lekarze i prawnicy, inżynierowie, księża, kapłani i zakonnicy, historycy sztuki, wojskowi i powstańcy 1863 roku. Wymienić można choćby słynnych botaników Józefa i Stanisława Jundziłłów, historyka literatury Leona Borowskiego, matematyka Franciszka Narwojsza, malarza Kanutego Rusieckiego, ojca fotografii wileńskiej Józefa Czechowicza, fotografa Stanisława Filiberta Fleury'ego, lekarza, historyka, autora „Przewodnika po Wilnie” Władysława Zahorskiego.

Cmentarz św. św. Piotra i Pawła został założony w 1830 r., nieopodal kościoła św. św. Piotra i Pawła. Jest to jedna z najstarszych, a jednocześnie najbardziej zniszczonych wileńskich nekropolii. Na tym cmentarzu spoczywają też przedstawiciele zasłużonej dla Wilna rodziny Zawadzkich, a wśród nich Józef Zawadzki, pierwszy księgarz wileński, wydawca i drukarz, który publikował prace Joachima Lelewela, Jana Śniadeckiego, z jego drukarni wyszły pierwsze tomy poezji Adama Mickiewicza. Tu mieszczą się kaplice rodowe Zawiszów, Sidorowiczów i Meysztowiczów. Wycieczka na ten cmentarz odbędzie się listopada 9 listopada o godz. 12 i 10 listopada o godz. 14.

Cmentarz Antokolski, nazywany również wojskowym, został założony na początku XIX w., zajmuje obszar ponad 15 hektarów. Początkowo był to cmentarz szpitalny, w 1850 r. na wniosek biskupa wileńskiego przeznaczono go również na pochówki katolickie. W 1918 r. X armia niemiecka zbudowała w jego północnej części wojenny cmentarz niemiecki i rosyjski. W latach 1919-1921 powstał cmentarz żołnierzy polskich, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. W 1939 r. pochowano tam żołnierzy polskich, poległych w walkach z Niemcami. Po II wojnie światowej wzniesiono mauzoleum żołnierzy sowieckich, którzy polegli w lipcu 1944 r. W 1991 r. spoczęły tam ofiary sowieckiej agresji z 13 stycznia 1991 r. W 2001 r. powstała kwatera żołnierzy napoleońskich – ich szczątki odkryte zostały podczas prac budowlanych na terenie dawnych koszar w północnej części Wilna, na terenie tzw. Miasteczka Północnego. Antokolska nekropolia jest też miejscem spoczynku osób zasłużonych dla państwa, naukowców, artystów, twórców literatury, polityków. Cmentarz Antokolski można zwiedzić z przewodnikiem 9 i 10 listopada o godz.13.

Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach jest dokonanie elektronicznej rejestracji.

Na podstawie: neakivaizdinisvilnius.lt, inf.wł.