Wybudowano odcinek gazociągu GIPL pod Wilią


Fot. ambergrid.lt
W ramach realizacji projektu budowy gazociągu Polska-Litwa (GIPL, ang. Gas Interconnection Poland-Lithuania) pomyślnie ukończono wykonanie skomplikowanych przewiertów poziomych metodą Horizontal Directional Drilling (HDD) pod Wilią. W celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko odcinek gazociągu wybudowano pod dnem rzeki na głębokości 20 metrów. Odcinek ten połączony z wybudowanym już rurociągiem, we czwartek, 2 lipca, poinformowała spółka Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.

Ekipa specjalistów z niemieckiej spółki LMR Drilling, która specjalizuje się w wykonywaniu przewiertów poziomych pod rzekami, już wkrótce przetransportuje swój sprzęt na kolejny odcinek budowy gazociągu – wykona odwierty poziome metodą HDD pod dnem Niemna w okolicach Puni na terytorium rejonu olickiego. Prace w tym miejscu potrwają do sierpnia.

„Prace przy budowie gazociągu realizowane są szybciej niż planowano. Mamy zapewnione finansowanie projektu, a zrealizowany skomplikowany etap prac HDD pozwala liczyć na to, że równie płynnie da się zrealizować je przy układaniu rurociągu pod Niemnem” – cytowany jest w komunikacie prasowym dyrektor general Amber Grid Nemunas Biknius.

Sterowane przewierty poziome (Horizontal Directional Drilling -HDD) stosuje się w celu wykonania przekroczenia rurociągiem pod większymi przeszkodami terenowymi takimi jak rzeki, jeziora, autostrady, bagna, rezerwaty przyrody, obszary zamknięte, o gęstej zabudowie, wszędzie gdzie nie można wykonać tradycyjnego wykopu.

Wykorzystanie technologii HDD do układania rurociągu pod Wilią, a następnie – pod Niemnem, pozwoli zachować nadrzeczne tereny leśne, rośliny i zwierzęta wodne, jak również – naturalne środowisko.

Jak twierdzi Amber Grid, dobiega końca budowa gazociągu w rejonie szyrwinckim oraz w część terytorium Samorządu Elektrėnai.

Gazociąg Polska – Litwa, który połączy kraje bałtyckie i Finlandię ze wspólnym unijnym rynkiem gazowym, zostanie wybudowany do końca 2021 roku. W tym roku zaplanowano wykonanie 2/3 prac budowalnych.

Budowa rurociągu na terytorium Litwy ruszyła w styczniu bieżącego roku. Jego trasa będzie biegła przez 9 samorządów: rejonów szyrwinckiego, wileńskiego, samorządu Elektrėnai, rejonów koszedarskiego, preńskiego, samorządu Birsztany, rejonów, olickiego, mariampolskiego, łoździejskiego. Rurociąg będzie biegł na Litwie od miejscowości Jawniuny (lit. Jauniūnai) w rejonie szyrwinckim do granicy z Polską w rejonie łoździejskim. W pierwszym etapie budowa skupi się na 100-kilometrowym odcinku od Jawniun do Olity, w dalszej części prac powstanie pozostały 65-kilometrowy odcinek prowadzący do granicy z Polską. Gazociąg na Litwie buduje spółka Alvora wespół ze spółką Šiaulių dujotiekio statyba. Rury dostarcza spółka Izostal z Polski. Od stycznia na Litwę dotarło już 117 km rur stalowych.

Stronami projektu budowy gazociągu Polska-Litwa są GAZ-SYSTEM S.A.operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego. Projekt jest finansowany ze środków wsparcia Unii Europejskiej, ze środków własnych spółki oraz z pożyczek. Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro (dla obydwu inwestorów projektu – Gaz-System oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.  

W wyniku realizacji projektu rynek gazowy państw bałtyckich stanie się częścią unijnego rynku gazowego.  

Na podstawie: ambergrid.lt, hddpilot.pl, energetyka24.com