Wybrano firmę, która przygotuje ostatni etap prac na Górze Zamkowej


Fot. madeinvilnius.lt
Projekt ostatecznych prac porządkowych na Górze Zamkowej (Giedymina) przygotuje spółka Hidroterra – w poniedziałek, 19 sierpnia, podczas konferencji prasowej poinformowali przedstawiciele Litewskiego Muzeum Narodowego. Wartość tego projektu szacowana jest na 2,8 mln euro.
W konkursie na przygotowanie projektu końcowych prac wzięło udział dwóch kandydatów. Ich propozycje oceniała komisja złożona z przedstawicieli Litewskiej Służby Geologicznej, kilku uniwersytetów, Samorządu Wilna, Ministerstwa Kultury oraz Litewskiego Muzeum Narodowego.

Poszukiwania firmy, która zajmie się przygotowaniem projektu, trwały około roku. Pierwszy konkurs nie odbył się, ponieważ do organizatorów wpłynęło zaledwie jedno zgłoszenie.

Największy nacisk przy opracowaniu projektu prac położono na południowo-wschodnią stronę góry, na której – zdaniem ekspertów – istnieje największe ryzyko osuwisk. Tutaj zostaną przeprowadzone badania i – w ciągu 9 miesięcy – przygotowany projekt.

Równolegle zwycięzca konkursu będzie musiał sporządzić projekt uporządkowania pozostałych części góry. Będzie miał na to 15 miesięcy.

Prace na południowo-wschodniej części góry powinny rozpocząć się latem przyszłego roku, po przeprowadzeniu przetargu na realizację projektu. Nie obejmą one już uporządkowanej północno-wschodniej strony ani porządkowanego właśnie placyku.

Dyrektor zwycięskiej firmy Hidroterra Marius Kalesnykas mówi, że jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, pierwszy projekt z trzema możliwymi wariantami uporządkowania południowo-wschodniej strony zbocza zostanie przedstawiony w maju przyszłego roku.

„Warunki naturalne z pewnością będą miały na nas wpływ. Skoncentrujemy się na pracach badawczych, które planujemy przeprowadzić przed zimą, abyśmy mogli wprowadzić dane do komputerów, do swoich programów do modelowania stabilności góry i zimą mogli wykonać projekt fizyczny – prace inżynieryjne” – powiedział M. Kalesnykas.

Zdaniem przedstawiciela firmy Laimonasa Jakštasa różne fragmenty góry wymagają różnych decyzji, dlatego Hidroterra opracuje trzy możliwe warianty wraz ze szczegółowymi kosztorysami.

„Odbudowa i wzmocnienie zboczy góry zostaną przeprowadzone metodami geotechnicznymi z wykorzystaniem geosiatek przestrzennych, lepszego gruntu, płaskich siatek oraz ewentualnie kotwic odwiertowych. To, która metoda zostanie ostatecznie wybrana, będzie zależeć od wyniku badań” – powiedział L. Jakštas.

W 2016 roku m.in. na skutek ulewnych deszczów z Góry Giedymina ziemia zaczęła się osuwać. Pod koniec 2017 roku władze ogłosiły stan wyjątkowy. Od tego czasu na północno-zachodnim zboczu góry trwają prace mające ją umocnić. Mimo zainstalowania systemu odwadniającego stan południowo-wschodniego zbocza pozostaje krytyczny i wciąż istnieje ryzyko kolejnych osuwisk.

W dziejach Wilna osuwiska Góry Zamkowej zdarzały się już wcześniej. W 1396 roku, w wyniku osunięcia się gruntu po stronie zachodniej, został zasypany dom wojewody Montwida. Zginęło wówczas 15 osób.

Praca porządkowe na Górze Giedymina planowane są do początku 2022 roku. 

Na podstawie: BNS, madeinvilnius.lt, inf. wł.