Wybory pod okiem OBWE


Fot. wilnoteka.lt
Po raz pierwszy od szesnastu lat eksperci Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie będą obserwować wybory parlamentarne na Litwie, które odbędą się 14 października.
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europarlamentarzysta Waldemar Tomaszewski uważa, że obserwacja wyborów jest niezbędna, pomoże zapewnić przejrzysty przebieg wyborów parlamentarnych. „Jest wielkie niezadowolenie z procesu wyborczego, nie tylko na Wileńszczyźnie zamieszkiwanej w większości przez Polaków, ale też w innych częściach kraju. Proces wyborczy na Litwie jest upolityczniony, co jest sprzeczne z zaleceniami organizacji międzynarodowych” - powiedział W. Tomaszewski.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), które w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi przed kilkoma tygodniami odwiedziło Litwę, opublikowało właśnie swój raport. W swoim raporcie ODIHR odnotowuje ułomność niektórych uregulowań procesu wyborczego, w tym dotyczących finansowania kampanii wyborczej, mediów oraz praw mniejszości narodowych.  

Podczas spotkania z ekspertami OBWE, które odbyło się na początku lipca przedstawiciele AWPL wyrazili niezadowolenie z decyzji litewskiej Głównej Komisji Wyborczej o zmianie granic okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie oraz zabronieniu używania języka mniejszości narodowych podczas kampanii wyborczej. W ocenie AWPL w wyniku tej korekty siła polskich głosów została osłabiona.

Zapowiadana misja obserwatorów OBWE podczas wyborów parlamentarnych na Litwie będzie pierwszą od 1996 r.  

Na podstawie: wiadomosci.gazeta.pl, inf.wł.

Komentarze

#1 Warto i trzeba zachować

Warto i trzeba zachować wzmożoną czujność przewd wyborami jak i podczas ich trwania, by wielki wysiłek polskiej społeczności na Litwie nie został uszczuplony przez rozmaite "czarodziejskie" działania komisji wyborczych.

#2 Dwa obszerne sprostowania, z

Dwa obszerne sprostowania, z przyznaniem się do kłamstwa i negacją informacji nieodpowiadających rzeczywistości, zamieszczone na pierwszych stronach dziennika „Respublika” – taki był finał dwóch pozwów sądowych złożonych przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie i jej przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego przeciwko redakcji gazety.

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3Ako...

- Zmiany granic okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie naruszają prawa mniejszości polskiej – stwierdza się w oświadczeniu wydanym przez biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR).

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3Aob...

#3 Dwa obszerne sprostowania, z

Dwa obszerne sprostowania, z przyznaniem się do kłamstwa i negacją informacji nieodpowiadających rzeczywistości, zamieszczone na pierwszych stronach dziennika „Respublika” – taki był finał dwóch pozwów sądowych złożonych przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie i jej przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego przeciwko redakcji gazety.

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3Ako...

- Zmiany granic okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie naruszają prawa mniejszości polskiej – stwierdza się w oświadczeniu wydanym przez biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR).

http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3Aob...

#4 Najwyższy czas przyjrzeć się

Najwyższy czas przyjrzeć się machlojkom lietuvisów.

#5 Trzeba sobie jasno powiedzieć

Trzeba sobie jasno powiedzieć że polityka Litwy jest jawnie antypolska.
Taki kurs utrzymywany jest zarówno w relacjach Polska - Litwa jak i w relacjach Litwa- mniejszość polska.
Na Litwie jest przyzwolenie na siania nienawiści przez akceptację: manifestacji neofaszystów w Wilnie, urządzania zrywania tabliczek na polskich domach w rejonach zamieszkałych w większości przez Polaków pt :"Asz miliu Lietuva".
W zakresie praw człowieka na Litwie jest dopuszczalne karanie za używanie języka polskiego, przeinaczanie imion i nazwisk na modłę litewską, brak równego dostępu do szkół przez tworzenie przymusowej sytuacji uczęszczania do szkoły litewskiej.
Na Litwie nie respektowanie są prawa własności Polaków, ograniczenie możliwości odzyskania swojej własności lub zmuszanie do sprzedania jej państwu po śmiesznie niskich cenach.

#6 Niestety - rządzący Litwą

Niestety - rządzący Litwą utrzymują XIX -wieczny nacjonalistyczny kurs wobec polskości . A MAMY PONOĆ XXI wiek - DLA TZW ,, ELYT,, LITEWSKICH nacjonalizm to kierunek pzreyszlościowy -

#7 #2 Baublis Powiedział bym

#2 Baublis
Powiedział bym więcej.
Ewidentnie widoczny jest utrzymywanie przez cały czas antypolskiego kierunku polityki Litwy na arenie międzynarodowej, jak i wewnętrznie wobec Polaków na Wileńszczyźnie. Dowodem na to są ostatnie wypowiedzi : Prezydent Grybauskaitie i Premiera Kubiljusa. Słowem rządzący Litwą robią co chcą i nie przejmują się budzącym się krytyką Unii Europejskiej i Polski.

#8 LItwini niejednokrotnie

LItwini niejednokrotnie p[okazali swoje oblicze nacjonalistyczne - tzreba patrzec im na rączki

#9 Obserwatorzy OBWE. Tylko

Obserwatorzy OBWE. Tylko napic sie, nazrec i wykasztanic za wszystkie czasy. Wszystko darmo. Ale super robota!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.