Wszystkiego najlepszego, Łotwo!


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Rok 2018 jest wyjątkowy dla wielu państw w Europie. 18 listopada 1918 roku, już po kapitulacji Niemiec, Łotwa proklamowała niepodległość. Z tej okazji dziś w Rydze i innych miastach kraju odbywa się szereg uroczystości, zaś jubileuszowe życzenia i gratulacje płyną z różnych stron. Przyłączyła się do nich także Polska.

„Nasze państwa łączy nie tylko Bursztynowy Szlak, ale i głębokie pragnienie wolności, które sto lat temu doszło do głosu. Mamy nadzieję, że z okazji stulecia powstania Republiki Łotewskiej zechcecie przyjąć nasze najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności oraz kolejnych lat pełnych dynamicznego rozwoju, wspaniałej muzyki i niezwykłych ludzi!” – czytamy na oficjalnej stronie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości niepodlegla.gov.pl. We współpracy z Ambasadą RP w Rydze powstał film, w którym dziecięce zespoły w językach łotewskim i polskim przekazują muzyczne życzenia dla Łotwy.Ambasada Polski w Rydze nakręciła także własny film w symboliczny sposób pokazujący przyjaźń Polski i Łotwy. W nagraniu chłopiec ubrany w kolory polskiej flagi oprowadza dziewczynkę – Łotwę po Warszawie. Razem odwiedzają nie tylko ważne punkty stolicy, lecz także spotykają się z ludźmi, którzy odegrali ważną rolę w odradzaniu wolności po rozpadzie Związku Radzieckiego.

O dzisiejszym święcie Łotwy pamiętał także Sejm RP. „Relacje Polski i Łotwy mają bardzo bogatą historię” – przypomina w oświadczeniu. Czytamy w nim o wspólnej historii, sięgającej pierwszych kontaktów handlowych przeszło 800 lat temu. Ważnym momentem było złożenie hołdu lennego przez mistrza zakonu krzyżackiego Gottharda Kettlera w 1561 roku, na mocy którego Inflanty stały się częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po III rozbiorze znalazły się one pod panowaniem rosyjskim, a w czasie I wojny światowej – pod okupacją niemiecką. „Po klęsce Niemiec Łotwa 18 listopada 1918 w Rydze ogłosiła niepodległość. W walkach jakie toczyli Łotysze o utrzymanie niepodległości z Niemcami i bolszewikami w latach 1918–1920 otrzymali dużą pomoc wojskową od Polaków. Porozumienia zawarte w 1919 r. umożliwiały polsko-łotewskie działania militarne przeciwko bolszewikom” – czytamy w oświadczeniu.

Stosunki polsko-łotewskie odrodziły się na nowo po upadku Związku Radzieckiego. „Nasze obecne stosunki dyplomatyczne są wysoko rozwinięte dzięki wspólnemu członkostwu obu krajów w Unii Europejskiej, NATO oraz Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Ważne tematy w naszych kontaktach to polityka transportowa w tym projekty – Via Baltica, Rail Baltica i także, chociaż nie bezpośrednio, Via Carpatia” – przypomina Sejm RP.

Jak dodaje, w sejmie działa polsko-łotewska grupa parlamentarna licząca 35 posłów. Polsko-łotewskie relacje oraz kwestie bezpieczeństwa w regionie to jedne z najczęściej poruszanych tematów podczas dwustronnych spotkań oraz szczytów „Dziewiątki bukareszteńskiej”, w skład której wchodzą Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry oraz Bułgaria.

Na podstawie: niepodlegla.gov.pl, sejm.gov.pl