Wszyscy otrzymują miejsca w przedszkolach mniejszości narodowych, ale czy wystarczy?


Fot. EFHR
Do przedszkoli z polskim i rosyjskim językiem nauczania dzieci przyjęto więcej niż zostało złożonych wniosków (wg pierwszego priorytetu). Podczas dodatkowej rekrutacji dzieci przyjęto na miejsca dodatkowe oraz na inne (wolne) miejsca, które zostały ogłoszone latem. Ze statystyki Samorządu miasta Wilna wynika, że w 2018 r. z 500 wniosków oraz wg pierwszego priorytetu miejsca otrzymało 607 dzieci, tzn., łącznie z wyborem pierwszego priorytetu oraz z wyborem dodatkowym.

 

hebrajski

polski

rosyjski

litewski

(puste)

Ogółem

Kolejka 2017

22

395

887

8936

412

10652

Przyjęcie 2017

14

634

1290

7819

 

9757

Procent przyjęcia i wniósków

64%

161%

145%

88%

0%

92%

Kolejka 2018

20

500

889

8067

661

10137

Przyjęcie 2018

13

607

1034

6323

 

7977

Procent przyjęcia i wniósków

65%

121%

116%

78%

0%

79%

Kolejka

2019 01 28

14

317

556

6347

603

7837

Kolejka 2017 - 2017.05.11: liczba dzieci w kolejce (przed przydziałem), wg pierwszego priorytetu
Kolejka 2018 - 2018.04.40: liczba dzieci w kolejce (przed przydziałem), wg pierwszego priorytetu
Przyjęcie 2017/2018: liczba dzieci przyjętych do placówek bieżącego roku, od 1 stycznia do 15 września
Wnioski są przyjmowane na bieżąco, dzieci też są rejestrowane na bieżąco, więc liczba 92% w 2017 roku wywołuje wątpliwości
Dzieci, które zmieniają placówkę, są również zaliczane do spisu nowych rejestracji
(puste) - wnioski, których nie można zaliczyć do żadnej z podanych grup, ponieważ takie grupy w przedszkolach nie istnieją.

Chociaż statystyka pokazuje, że w 2018 r. wzrosła liczba chętnych do uczęszczania przedszkoli w językach mniejszości (w porównaniu do 2017 r.), ale nadal pozostaje różnica pomiędzy liczbą przedszkolaków a liczbą uczniów (z polskim językiem nauczania). Z tego można zauważyć, że rodzice przenoszą później dzieci do litewskiej szkoły, gdy dziecko ukończy przedszkole. Zdaniem Mirosława Suckela, dyrektora Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), przyczyną tego jest jakość oświaty i brak konkurencji. "Biorąc pod uwagę oczywistą tendencję, że coraz więcej rodzin polskich oraz mieszanych decyduje się na zapisanie swoich dzieci do litewskich przedszkoli, postanowiliśmy stworzyć alternatywę. W tej chwili rozpoczynamy realizowanie idei prywatnego polskiego przedszkola, tym samym wdrażając zalecenia Komitetu Doradczego Rady Europy ds. Oświaty Mniejszości Narodowych" - twierdzi dyrektor.


W styczniu Komitet Doradczy przedstawił Litwie zalecenia dotyczące wdrożenia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, która stanowi, że ​​należy promować dwujęzyczność i wielojęzyczność zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. EFHR nawołuje wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom możliwość uczenia się w dwóch lub więcej językach do skontakowania się z Fundacją. W tym przedszkolu dzieci będą pobierały naukę w dwóch językach – polskim i litewskim, a dwa razy w tygodniu – również w jęz.angielskim. Planuje się, że przedszkole rozpocznie swą działalność już jesienią, po zebraniu grupy.

EFHR
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji