Wspólny projekt rejonu wileńskiego i oszmiańskiego


Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie, fot. wilnoteka.lt
Na początku listopada rozpoczęto realizację projektu "Dwa kraje - wspólna kultura i historia". Rejon wileński będzie go realizował wespół z rejonem oszmiańskim na Białorusi. Mimo że oba rejony leżą na terytoriach różnych państw, mają wspólne dziedzictwo kulturowo-historyczne, i razem chcą je promować.
Współpraca między dwoma rejonami trwa już od roku 2007, kiedy to Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego. Najnowszy projekt, oprócz aspektów kulturowych, ma na celu popularyzowanie turystyki przygranicznej.

Zostaną odnowione ekspozycje i wyposażenie Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie oraz Muzeum Krajoznawczego w Oszmianie. Partnerzy uruchomią wirtualną transgraniczną trasę turystyczną „Historyczne szlaki na Wale Oszmiańskim”, która będzie dostępna między innymi na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego i Centrum Informacji Turystycznej rejonu wileńskiego.  

W ramach projektu w maju w Borejkowszczyźnie odbędzie się Festiwal "Wiosna poezji" - dwudniowe warsztaty dla młodych poetów obu krajów z udziałem uznanych już poetów polskich z Litwy i Białorusi. Efektem spotkania ma być wspólny tomik poezji. W sierpniu odbędzie się Festiwal Historyczny "Zamek holszański" - ze środków projektu, tytułem przypomnienia wspólnej historii, zostanie między innymi odtworzonych ponad 40 strojów książęcych, szlacheckich i rzemieślniczych z XIII-XIV w. 

Wartość projektu opiewa na 172 544 euro, w tym 10 000 euro wyasygnuje Samorząd Rejonu Wileńskiego. Resztę sfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Łotwa-Białoruś.  

Na podstawie: vrsa.lt, inf.wł. 

Komentarze

#1 ok

ok

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.