Wspólny apel prezydentów państw UE przed wyborami do PE


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
21 prezydentów państw Unii Europejskiej zaapelowało do obywateli unijnej wspólnoty o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. We wspólnym apelu podkreślili, że Zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli.

„Integracja europejska pomogła w realizacji wielowiekowej nadziei na pokój w Europie, po tym, jak nieposkromiony nacjonalizm i inne skrajne ideologie doprowadziły Europę do barbarzyństwa dwóch wojen światowych” – podkreślili prezydenci. Dodali, że obywatele Starego Kontynentu powinni pamiętać, że pokój, wolność, dobrobyt i pomyślność nie są dane raz na zawsze. „Konieczne jest, abyśmy wszyscy aktywnie angażowali się na rzecz wielkiej idei Europy pokojowej i zintegrowanej” – czytamy w apelu.

Prezydenci przypomnieli, że europejskie narody z własnej, wolnej woli zjednoczyły się w Unii Europejskiej, która oparta jest „na zasadach wolności, równości, solidarności, demokracji, sprawiedliwości i lojalności w ramach państw członkowskich oraz pomiędzy nimi”.

Prezydenci napisali, że dla wielu osób, szczególnie młodego pokolenia, europejskie obywatelstwo stało się drugą naturą. „Dla nich nie istnieje sprzeczność pomiędzy miłością do własnej wsi, miasta, regionu czy narodu i postawą zaangażowanego Europejczyka” – podkreślili w apelu. 

Prezydenci stwierdzili, że Unia Europejska w najbliższych miesiącach będzie się mierzyła z poważnymi wyzwaniami. „Po raz pierwszy od początku integracji europejskiej pojawiają się głosy o cofnięciu jednego lub kilku etapów procesu integracji, takich jak swoboda przemieszczania się, czy o zniesieniu wspólnych instytucji. Po raz pierwszy państwo członkowskie zamierza opuścić Unię” – wymienili. W związku z tym wezwali do pogłębionej integracji w UE lub w strefie euro.

Przyznali, że obywatele oraz rządy poszczególnych państw członkowskich różnią się w poglądach na te kwestie, jednak pozostają zgodne odnośnie potrzeby integracji europejskiej oraz jedności. „Tylko silna wspólnota będzie w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom naszych czasów. Skutki zmian klimatu, terroryzmu, globalizacji gospodarczej oraz migracji nie zatrzymują się na granicach państwowych. Jedynie poprzez współpracę na poziomie instytucjonalnym, jako równi sobie partnerzy, będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom i nadal podążać drogą ku spójności społeczno-ekonomicznej i rozwojowi” – czytamy w apelu.

Prezydenci podkreślili, że Europa potrzebuje ożywionej debaty politycznej na temat „najlepszej drogi ku przyszłości", opartą na Deklaracji Rzymskiej z 25 marca 2017 roku. „W Europie jest miejsce na szeroką gamę opinii i idei. Jednak absolutnie nie może być powrotu do Europy, w której państwa byłyby przeciwnikami, a nie równymi sobie partnerami” – stwierdzili przywódcy 21 państw członkowskich.

„Nasza zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu wyborczego swoich obywateli” – napisali. Zaapelowali do obywateli do skorzystania w przysługującego im prawa do głosowania i wzięcia udział w wyborach do Europarlamentu.

Pod apelem, oprócz Dalii Grybauskaitė i Andrzeja Dudy, podpisali się prezydenci: Bułgarii, Czech , Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja.

Na podstawie: IAR, prezydent.pl