„Wspólnota Polska”: stypendia dla aktywnych, kolonie dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli


Spotkanie przedstawicieli „Wspólnoty Polskiej” ze stypendystami, fot. wilnoteka.lt
„Wspólnota Polska” jest dużą organizacją prowadzącą cały szereg projektów na całym świecie, w tym na Litwie. Jednym z realizowanych przez stowarzyszenie projektów jest program stypendialny skierowany do młodzieży polskiego pochodzenia – w rozmowie z Wilnoteką powiedział prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Zapowiedział też, że będzie sporo letnich propozycji: kolonie dla uczniów, obozy dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli.


Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wraz ze współpracownikami zaprezentował w Wilnie program stypendialny skierowany do młodzieży polskiej studiującej zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Zachęcał też młodzież do udziału w innych programach stowarzyszenia, m.in. w wolontariacie.

15 maja zakończył się nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny 2018 r. W tym roku po raz pierwszy aplikacje były przyjmowane drogą elektroniczną. Wpłynęło 200 wniosków, w tym 47 – z Litwy. Zostaną one rozpatrzone do końca maja, a do połowy czerwca – jak zapowiedziała koordynator programu stypendialnego Zenona Bańkowska – zostaną podpisane umowy i wypłacone stypendia. Obecnie jest to kwota 4100 PLN brutto.

Nie wszystkie osoby, które aplikowały, otrzymają wsparcie, stypendia są bowiem przyznawane osobom, które spełniają podstawowe kryteria, mianowicie mają dobre wyniki w nauce i są aktywne społecznie. Jak zaznaczyła Zenona Bańkowska, zmotywowanie młodzieży do aktywności na rzecz budowania polskiej tożsamości narodowej jest jednym z celów programu stypendialnego „Wspólnoty Polskiej”.Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru i aby otrzymać środki w następnym semestrze, należy procedurę aplikacyjną powtórzyć. Kolejny nabór rozpocznie się 1 października br. Informacje na temat programu stypendialnego znajdują się tutaj

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje również program medyczny, w ramach którego wspierane są działania środowisk polskich i polonijnych poprzez refundację zakupu leków, materiałów medycznych, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji. Jednym z beneficjentów jest m.in. Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, które otrzyma dotację w wysokości 150 tys. złotych. 

Kolejny kierunek działań to dofinansowanie remontów i wyposażenia szkół, przedszkoli oraz placówek kultury. W 2017 r. na inwestycje na Litwie przeznaczono ponad 3 mln zł.

„Wspólnota Polska” będzie miała również sporo propozycji na lato dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, m.in. szkoły letnie, kolonie polonijne, obozy naukowe dla utalentowanej młodzieży, konferencje i szkolenia dla nauczycieli. Rekrutacja będzie się odbywała bezpośrednio poprzez stowarzyszenie oraz za pośrednictwem partnerów, takich jak Związek Polaków na Litwie czy „Macierz Szkolna”.W rozmowie z Wilnoteką prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski zapewnił, że dzięki reaktywacji programu „Lato z Polską” więcej dzieci będzie mogło spędzić wakacje w Polsce. Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Tomasz Karazo
Montaż: Edwin Wasiukiewicz, Aleksandra Konina