Wspólna waluta to pułapka


Fot. wilnoteka.lt
Jak uratować Unię Europejską przed katastrofą? Trzeba zlikwidować wspólną walutę, bo euro okazało się pułapką - twierdzą ekonomiści. Zaufanie inwestorów w strefie euro spada, efektem będzie wyprzedaż i osłabienie euro. Eksperci przewidują, że kryzysowi zadłużenia eurolandu daleko do rozwiązania.
Na początku kwietnia "Financial Times" opublikował tekst "Umowa rozwodowa strefy euro". Jego autorzy proponują, by najsłabsze kraje borykające się z kryzysem opuściły strefę euro. Chodzi o Grecję, Włochy, Portugalię, Hiszpanię i Irlandię. Powrót do własnych walut pozwoli im bowiem zwiększyć eksport i zrównoważyć gospodarkę. "Znacznie łatwiej poprawiać konkurencyjność przez dewaluację waluty niż przez obniżanie cen i płac, co pociąga za sobą przewlekłą deflację, czyli spadek cen i kurczenie się gospodarki. Rozwód jest lepszy niż trwanie w małżeństwie, które wpędza nas w nieustanną depresję" - piszą ekonomiści.

Euro okazało się pułapką - twierdzą. Łatwy dostęp do taniego kapitału doprowadził do nadmiernego zadłużenia i kryzysu. Problemy ekonomiczne krajów peryferyjnych nie stałyby się kłopotem całej Europy, gdyby nie wspólna waluta. Autorzy proponują, by ze strefy euro wyszły najpierw kraje silne, zdolne zachować wiarygodność w oczach inwestorów. Według nich najlepszym rozwiązaniem jest płynny kurs walutowy.

Prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru przestrzega, że rozpad strefy euro pociągałby za sobą ogromny spadek produkcji i handlu wewnątrzeuropejskiego. W jego opinii kłopoty Europy wynikają nie z posiadania euro, ale z błędnej polityki niektórych rządów, choć wspólna waluta taką politykę ułatwiała. Członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Rzońca obawia się, że proces wyjścia ze strefy euro byłby bardzo kosztowny i prowadziłby do zniszczenia systemów finansowych państw, które opuściłyby strefę.

W latach 2000-2010 łączny handel 12 krajów, które jako pierwsze przyjęły wspólną walutę, z krajami spoza Unii wzrósł o 60,7 procent. W tym czasie eksport USA wzrósł o 18,5 proc., Japonii o 17 proc. Szybciej rósł eksport chiński, bo władze sztucznie zaniżają kurs juana.

O ile całkowity rozpad strefy euro jest wciąż mało prawdopodobny, o tyle wyjście z niej 
krajów najsłabszych, zwłaszcza Grecji, już nie. W internetowych zakładach 83 proc. grających obstawia, że Grecja do 2015 r. wróci do drachmy.

Jeden z najwybitniejszych ekonomistów niemieckich, profesor Hans-Werner Sinn, szef monachijskiego Instytutu Ifo, zwraca uwagę w tygodniku "Der Spiegel" na koszty rozpadu strefy euro, zwłaszcza dla Niemiec. Banki centralne zadłużonych krajów strefy euro są winne innym bankom centralnym 600 mld euro, z czego 498 mld euro Bundesbankowi. Niemiecki Bank Centralny miałby wielki kłopot z odzyskaniem tych pieniędzy. A to mogłoby wywołać nowy kryzys w Europie i na świecie.

Litwa mogłaby wprowadzić euro już w 2014 roku - mówi premier Andrius Kubilius. Już za rok mogłaby liczyć na odpowiedź Komisji Europejskiej i Banku Centralnego w tej spawie. Czy będzie mogła w tak szybkim terminie przyłączyć się do strefy Euro? Gdyby decyzję podejmowano na podstawie dzisiejszych danych dotyczących inflacji w kraju, odpowiedź byłaby negatywna.
 
Na podstawie: wyborcza.biz, inf.wł.

Komentarze

#1 Dzieci może i wiedzą. Ale

Dzieci może i wiedzą. Ale politycy litewscy już nie. Gdyby byli świadomi Twoich proroctw, nie wiązali by LT z EUR :) Jak dla mnie, to plan Litwy w sprawie EUR był taki jak Grecji. Tyle, że im się udało bo byli pierwsi. Litwa już się nie załapała na ten szwindel :)

#2 Juro to bankrut, to

Juro to bankrut, to samobojstwo narodowe. Wiedza to nawet polskie czy litewskie dzieci.

#3 Gdyby ktoś chciał Litwę w

Gdyby ktoś chciał Litwę w strefie euro, już dawno by tam była. Polityka władz litewskich w tym względzie tylko temu sprzyja. Najwyraźniejszym na to dowodem jest brak własnej polityki walutowej i związanie Lita z Euro sztywnym kursem.

#4 My na Lietuvie nie chcemy

My na Lietuvie nie chcemy obcej, narzuconej waluty. Nasza pani Prezydentowa nie zaakceptuje tego durnego pomyslu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.