Wolontariat popularny na Litwie


Fot. wiadomosci.ngo.pl
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez spółkę ?Vilmorus?, w różnych formach wolontariatu bierze udział ponad jedna trzecia mieszkańców Litwy. Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2011 jest Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz Aktywnego Obywatelstwa.
Sondaż przeprowadzono na zamówienie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie. Wyniki badania pokazują, że działalnością wolontariacką interesują się ludzie młodzi. Prawie połowa z nich to ludzie poniżej 30. roku życia. Co ciekawe, wolontariatem zainteresowani są specjaliści z wyższym wykształceniem, prawie połowa litewskich wolontariuszy ma wyższe wykształcenie. Działalność wolontariacką uprawiają też mieszkańcy o wyższych dochodach.

Pozytywne informacje dotyczą również przyszłości wolontariatu. Aż 35 procent respondentów, którzy nigdy nie brali udziału w wolontariacie, podało, że w przyszłości chcieliby w nim uczestniczyć.

Europejski Rok Działalności Wolontariackiej na rzecz Aktywnego Obywatelstwa cieszy się dużym poparciem zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i Parlamentu Europejskiego. Unijne środki finansowe przewidziane na organizację roku wynoszą 10 milionów euro: 2 miliony euro na działania przygotowawcze w 2010 roku oraz 8 milionów euro do wydatkowania w 2011 roku.

Na podstawie: BNS