Władysław Kondratowicz kandydatem na wiceministra komunikacji


Władysław Kondratowicz, fot. wilnoteka.lt
Stanowisko swego zastępcy minister komunikacji Jarosław Narkiewicz zaproponował Władysławowi Kondratowiczowi. Kondratowicz był wiceministrem tego resortu w rządzie socjaldemokraty Algirdasa Butkevičiusa, obecnie jest kierownikiem Grupy ds. Polityki Transportu Drogowego i Lotniczego Ministerstwa Komunikacji. Byłby to już kolejny Polak w rządzie Sauliusa Skvernelisa.
Jarosław Narkiewicz
potwierdził, że zaproponował stanowisko wiceministra Władysławowi Kondratowiczowi. „Współpracujemy, razem formujemy ekipę. Tak, zaproponowałem i on się zgodził” – powiedział agencji BNS. Minister dodał, że Kondratowicz rozpocznie pracę na nowym stanowisku, kiedy zostaną „sformalizowane procedury”.

W ekipie Jarosława Narkiewicza zostaną niektórzy doradcy byłego ministra Rokasa Masiulisa. Natomiast stanowiska wiceministrów zajmą nowe osoby.

Władysław Kondratowicz ma 47 lat. Urodził się w Niemieżu. Jest absolwentem Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Pracował na stanowiskach zarządzających w prywatnych firmach. Z biznesu przeszedł do samorządności. Pracował w administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego jako kierownik Wydziału Inwestycji i zastępca dyrektora samorządowej administracji. W 2013 roku, kiedy Akcja Wyborcza Polaków na Litwie weszła do koalicji rządzącej, został wiceministrem komunikacji. Pozostał w resorcie również po wycofaniu się partii z koalicji rządzącej.

Nazwisko Kondratowicza było wymieniane wśród kandydatów na ministra komunikacji w nowym rządzie Sauliusa Skvernelisa

Władysław Kondratowicz byłby kolejnym Polakiem w obecnym Gabinecie Ministrów Litwy. Tekę ministra spraw wewnętrznych objęła Rita Tamašunienė. Natomiast na stanowisko wiceministra oświaty, nauki i sportu mianowana została Jolanta Urbanowicz

Na podstawie: BNS, inf.wł.