Witaj nam szkoło! Witaj nam miła!


Fot. wilnoteka.lt
Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wersoce (rej. solecznicki) rozpoczną nowy rok szkolny w wyremontowanym budynku. Prawie rok trwający remont szkoły dobiegł końca.
Remont Szkoły Podstawowej w Wersoce był finansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Rozwój wsi Litwy 2007-2013”. W ramach realizacji projektu remontowi zostały poddane historyczne elewacje budynku, odnowiono cokół i ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe, okna i drzwi. Dokonano również rekonstrukcji systemu grzewczego, wodociągu i oświetlenia budynku. Podczas remontu zmieniono układ pomieszczeń, dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Wersoce mieści się w byłym dworku rodziny Stankiewiczów, z których pochodzi Witold Cezary Stankiewicz. W latach 1926-1930 w polskim rządzie zajmował on stanowisko ministra reform rolnych. Później wrócił do Wilna, gdzie piastował funkcję profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, a w latach 1933-1936 był jego rektorem.

3 września progi szkół w rejonie solecznickim przekroczy 3565 uczniów, w tym 300 pierwszaków. Ogółem do polskich szkół w roku szkolnym 2012-2013 będzie uczęszczało 2397 uczniów, do litewskich 860, do rosyjskich 243. 

Na podstawie: salcininkai.lt, inf.wł.