Wirtualna historia Wilna


Wilno będzie można zwiedzać i w wirtualnej przestrzeni
Dnia 20 kwietnia o godz. 15.00 w Białej Sali Ministerstwa Kultury Litwy odbędzie się prezentacja jednego z największych projektów Europy Środkowo-Wschodniej „Wirtualna historia Wilna”. Przedstawione zostanie wirtualne muzeum Wilna, pozwalające opowiedzieć o historii miasta w przestrzeni wirtualnej.
Wirtualne muzeum Wilna pozwoli na zapoznanie się z wielokulturowością Wilna i jego historią. Przestrzeń wirtualna projektu mieści w sobie wiele statycznych, jak również trójwymiarowych fotografii Wilna, barwnych panoram miasta, planów i map stolicy Litwy. Zawiera mnóstwo materiałów archiwalnych, można będzie również wybrać się na spacer po zaułkach Uniwersytetu Wileńskiego. Projekt realizowano ponad dwa lata. Organizatorem prac nad projektem była „Akademia pamięci historycznej”, inicjatorem zaś historyk prof. Alfredas Bumblauskas.

"Ideą projektu jest prezentacja Wilna i jego historii jako tekstu kultury, który będzie czytelny dla całego świata. Czytanie w tym wypadku oznacza rozpoznanie pewnych symboli, znaków i dramaturgii miasta jako swojskich i znanych. Chcemy pokazać, że Wilno jest miejscem różnorodnym i przez swą wielokulturowość wyjątkowym i ciekawym – twierdzi Bumblauskas.

Na wirtulaną stronę Wilna można będzie zajrzeć za pośrednictwem portalu samorządu miasta Wilna. Takie wirtulane muzea i księgi-muzea ma wiele miast. Ten projekt różni się jednak, ponieważ odwołuje się do bogatej historii Wilna.

„Wilno ma w sobie co najmniej trzy historyczno-kulturowe przeszłości, które dotychczas się nie łączą w świadomości jego mieszkańców. Miasto kryje w sobie bowiem bogate dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz tradycję Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, niezwykle bogata jest również spuścizna żydowska w centrum z Wileńskim Gaonem. Niestety, większość Litwinów uważa jednak, że jest to miasto wyłącznie „snu Gedyminasa”. Jest to ogromny problem i paradoks Wilna.  Projekt jest więc próbą pogodzenia wielu obliczy Wilna, uświadomienia wieloaspektowości tego miasta – twierdzi inicjator projektu prof. Alfredas Bumblauskas.

Do wirtulanego muzeum Wilna można będzie zajrzeć już jutro, 20 kwietnia, po uroczystej inauguracji projektu w Ministerstwie Kultury Litwy.
Data: 
20.04.2010 - 16:00