Wiosenne sprzątanie cmentarza na Nowej Rossie


fot. SKOnSR
Spotkajmy się, by ocalić od zapomnienia cmentarz na Nowej Rossie, czyli uporządkować znajdujące się tutaj groby. Zdajemy sobie sprawę, że same porządki nie przywrócą pamięci tej nekropolii, ale jesteśmy pewni, że każda akcja i każde wspomnienie przybliża nas do uratowania tego cennego zabytku.
Spójrzcie na zdjęcia - pomniki nadgryzione zębem czasu porosły mchem i stopniowo popadają w ruinę. Jest to przykry widok. Są potrzebni ci, którzy poświęcą swój drogi czas i pomogą wyciąć krzewy, chwasty, samosiejki.

Zawczasu serdecznie dziękujemy tym, którzy zaangażują się w wiosennym sprzątaniu zabytkowego cmentarza.


fot. SKOnSR

Inf. na podstawie SKOnSR
Data: 
13.05.2023 - 11:00 - 20.05.2023 - 11:00