Wilno w Polskiej Kronice Filmowej z 1992 roku


Fot. Facebook
W 1992 roku ukazało się 47 wydanie Polskiej Kroniki Filmowej pt. „Z Wilna”. Poświęcone było współczesnej rzeczywistości stolicy Litwy z uwzględnieniem sytuacji mieszkających tam Polaków.


Polska Kronika Filmowa to cotygodniowy magazyn filmowy emitowany w kinach i w telewizji w latach 1944–1994. Realizowany był przez warszawską Wytwórnię Filmów Fabularnych. Kroniki wyświetlano w kinach przed rozpoczęciem seansów i w Telewizji Polskiej jako stały punkt programu telewizyjnego.

Na poszczególne odcinki składały się materiały informujące o najważniejszych wydarzeniach w kraju, m.in. z zakresu życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego, niestety również propagandowe. Pokazywano głównie materiały krajowe, sporadycznie zagraniczne. Na przestrzeni lat wśród lektorów Kroniki znaleźli się m.in. Władysław Hańcza, Andrzej Łapicki, Tomasz Knapik i Tadeusz Sznuk. Sygnał Polskiej Kroniki Filmowej skomponował Władysław Szpilman. Kinowe emisje zostały przerwane w 1994 roku, ale notacje filmowe realizowane były do 2012 roku.

W kronikach pokazywano m.in. budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z 1952 roku, odbudowę warszawskiego Starego Miasta z 1953 roku, defiladę z okazji tysiąclecia Polski w Warszawie z 1966 roku, lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego z 1978 roku.

Numer 47 wyemitowany 18 listopada 1992 roku dotyczył Wilna i Polaków żyjących na Litwie. Reportaż przedstawia codziennie życie i problemy: wygórowane ceny, brak pracy i możliwości godnego życia. W kronice zobaczymy także symbole polskości takie jak: Klasztor Bazylianów wraz z celą więzienną Adama Mickiewicza i miejscem akcji „Dziadów”, kaplicę Ostrobramską, polski cmentarz na Rossie czy deklamujących inwokację Polaków.Na podstawie: ninateka.pl