Wilno upamiętniło profesora Jędrzeja Śniadeckiego


Fot. lrv.lt
W Wilnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Jędrzejowi Śniadeckiemu (1768-1838), autorowi pierwszego na Litwie i w Polsce podręcznika chemii, pierwszemu na świecie biochemikowi, lekarzowi, publicyście, pedagogowi i profesorowi Uniwersytetu Wileńskiego. Dwujęzyczna tablica pamiątkowa, w językach litewskim i polskim została umieszczona na ścianie budynku Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu."Litwa jest niezwykle dumna z osiągnięć swoich naukowców. Dążymy do tego, aby nasza młodzież była nadal kształcona przez takie osobowości - ambitne, oddane nauce i edukacji, przyczyniające się do dobrobytu naszego społeczeństwa" - powiedział wiceminister edukacji, nauki i sportu, prof. Ramūnas Skaudžius, podczas ceremonii odsłonięcia tablicy.

Budynek, w którym dziś mieści się Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu, w 1804 roku został przekazany Uniwersytetowi Wileńskiemu. Mieściło się w nim Kolegium Chemii Uniwersytetu Wileńskiego, w którym Jędrzej Śniadecki wykładał chemię w latach 1812-1822.

W 1805 r. Jędrzej Śniadecki założył laboratorium chemiczne na Uniwersytecie Wileńskim i był jego pierwszym prezesem, współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. W 1805 roku Śniadecki wraz ze współpracownikami założył i przez pewien czas redagował czasopismo „Vilniaus dienraštis". W 1817 roku założył Towarzystwo Szubrawców i aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, wyrażając w prasie swoje poglądy oraz krytykując konserwatyzm systemu.

Tablica została odsłonięta w ramach odbywającej się w Wilnie w dniach 23-26 maja międzynarodowej konferencji poświęconej historii rozwoju chemii oraz Jędrzejowi Śniadeckiemu.

Na podstawie: lrv.lt