Wilno przygotowuje się do sezonu kawiarenek na świeżym powietrzu


Fot. madeinvilnius.lt
Wiosną ubiegłego roku Wilno stało się jedną z największych kawiarni na świeżym powietrzu – gdy tylko miasto zaprosiło właścicieli lokali do otwarcia ogródków, otrzymało aż 425 zgłoszeń z restauracji, kawiarni i barów, a popularne zagraniczne miasta podążyły za tym przykładem. Obecnie sezon kawiarni na świeżym powietrzu jeszcze się nie rozpoczął, ale Urząd Miasta Wilna już się do niego przygotowuje i wprowadza kilka nowości – nie będzie już konieczne przygotowywanie projektów zagospodarowania terenu kawiarni na świeżym powietrzu, powstanie 128 nowych miejsc, zaktualizowane zostaną wymagania estetyczne.

W tym roku, zgodnie z ustalonymi wymogami estetycznymi, kawiarnie będą mogły powstawać w trzech strefach: w historycznym centrum Starego Miasta (strefa 1), w Nowym Mieście, w części Sznipiszek i Żyrmunach (strefa 2) i w pozostałej części Wilna (strefa 3). Wymagania dla przyszłej kawiarni na świeżym powietrzu, strefy podatkowe, możliwość wyboru miejsc w przestrzeni publicznej, terytoria ubiegłorocznych kawiarni można znaleźć tutaj.

Urząd Miasta zaprasza właścicieli kawiarni, barów czy restauracji do kontaktu zdalnego od 3 marca od godz. 9 do 22 marca godz. 9 w sprawie określonych przez samorząd miejsc kawiarni. Samorząd przypomina, że ​​przedsiębiorcy mogą ciągle składać wnioski o udostępnienie terenów kawiarnianych na świeżym powietrzu w pobliżu swoich lokali.

Kolejną wygodną nowością w tym roku jest to, że założyciele nowych kawiarni plenerowych otrzymają przygotowany przez samorząd plan terytorialny kawiarni wraz z pozwoleniem na świadczenie usług w kawiarni plenerowej. Jeśli właściciele kawiarni mieli wcześniej przygotowane i nadal aktualne projekty kawiarni na świeżym powietrzu, w tym roku będą mogli ubiegać się tylko o wydanie zezwolenia w ramach obecnego projektu.

Po otrzymaniu kilku zgłoszeń do tego samego wskazanego miejsca, samorząd wybierze zwycięzcę zgodnie z kryteriami konkursu: odległość od placówek gastronomicznych (im bliżej, tym więcej punktów), dostępną przestrzeń kawiarni na świeżym powietrzu do placówek gastronomicznych i/lub gdzie indziej ma (im mniej powierzchni ma, tym więcej punktów) oraz powierzchnia stacjonarnego lokalu gastronomicznego (im większy, tym więcej punktów). Należy podkreślić, że wielkość i układ terenów kawiarni na świeżym powietrzu w strefach 1A, 1C i 2A (skwery, place, parki nie przy stacjonarnych lokalach gastronomicznych, ulice, na których ruch samochodowy będzie zamknięty) proponuje samorząd po dokonaniu oceny potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Po ocenie wniosków wnioskodawca, który uzyska najwyższą punktację, przygotuje się mapę terenu kawiarni plenerowej i otrzyma pozwolenie na prowadzenie działalności w kawiarni plenerowej.

Samorząd zaprasza do zainstalowania atrakcyjnych, stylowych i nowoczesnych kawiarni na świeżym powietrzu – aby Wilno odetchnęło życiem po kwarantannie. Obecnie wydawane zezwolenia na świadczenie usług w kawiarniach plenerowych będą mogły zostać uruchomione tylko wtedy, gdy pozwolą na to warunki złagodzonej kwarantanny.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vilnius.lt