Wilno: Pierwszy odpust i Order św. Stanisława


Odpust św. Jadwigi w kościele Wniebowzięcia NMP w Wilnie, fot. franciszkanie.gdansk.pl
W październiku ubiegłego roku we franciszkańskim kościele w Wilnie zostały złożone relikwie św. Jadwigi Królowej, postaci niesłychanie zasłużonej dla Polski i Litwy. Siedem miesięcy po tamtej uroczystości obchodzono po raz pierwszy odpust św. Jadwigi - dnia 8 czerwca 2013 r.
Msza św. w języku polskim rozpoczęła się o godz. 19.00 (poprzedziła ją Eucharystia po litewsku), a przewodniczył jej Minister Prowincjalny o. dr Jan Maciejowski z Gdańska. Wraz z nim liturgię celebrowali o. dr Marek Dettlaff, Rektor franciszkańskiej świątyni p.w. Wniebowzięcia NMP, ks. prof. Stanisław Longosz, ks. dr hab Stanisław Koczwara oraz o. Sławomir Skwarczek.

Homilię wygłosił ks. Stanisław Koczwara. Przypomniał on znaczenie relikwii w wierze chrześcijańskiej. W sposób niezwykle obrazowy przedstawił życie królowej Jadwigi, którego główną treścią była relacja z Chrystusem. Podkreślił wielkie znaczenie Świętej w drodze do wiary całej Litwy, a także jej męża Władysława Jagiełły.

Cytując obficie list bł. Jana Pawła II, napisany z okazji 600-lecia chrztu Litwy, przypomniał głębokie zżycie się Polski i Litwy. Wspominając dramatyczne słowa Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, wygłoszone 100 lat temu w katedrze wileńskiej, w których hierarcha zwracał się do władz świeckich o konkretne zaangażowanie w budowanie wspólnej kultury, wspólnego przeżywania wiary Polski i Litwy, ks. Stanisław Koczwara wołał, by słowa te były brane pod uwagę także dziś.

Zachęcał zebranych do rachunku sumienia, który miałby ukazać czy wyznajemy Chrystusa tylko w murach kościelnych, a brak nam przyznawania się do Niego także w życiu publicznym.

Na koniec homilii wzniósł modlitwę za wstawiennictwem św. Jadwigi: „Niech obudzi się na nowo w naszych sercach siostrzana miłość obojga narodów”.

Po błogosławieństwie udzielonym przez o. Prowincjała Jana odbyła się niecodzienna uroczystość. Ks. Stanisław Koczwara wręczył bowiem historyczny polski Order św. Stanisława o. Markowi Dettlaffowi i ks. prof. Stanisławowi Longoszowi.

Ks. Stanisław odczytał decyzję Kapituły, wręczył dekret, nałożył o. Markowi order wraz ze szkarłatnym płaszczem.

To wielkie wyróżnienie podkreśla ogromne zasługi o. Marka na polu budowania jedności Polaków i Litwinów w Wilnie, troskę o odnowienie pięknego, choć bardzo zniszczonego kościoła franciszkańskiego, a także troski o tworzenie trwałej i wartościowej kultury.