Wilno: od 2023 zakaz palenia węglem i brykietami torfowymi


Na zdjęciu: widok na starówkę wileńską, fot. Saulius Žiūra/vilnius.lt
Od czerwca 2023 roku w Wilnie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i brykietami torfowymi, stosowną decyzję we środę, 27 października, podjęli stołeczni radni. Zaplanowano mechanizmy rekompensaty przy zmianie sposobu ogrzewania.„Decyzja ta była absolutnie nieunikniona, zanieczyszczanie powietrza wywołane spalaniem węgla czy torfu jest bowiem kilkakrotnie większe niż w przypadku spalania biomasy, jeżeli natomiast porównać ten sposób ogrzewania do ogrzewania centralnego to wpływ na środowisko jest nie kilkakrotnie, lecz tysiące razy większy. Cierpi z tego powodu nie tylko zdrowie mieszkańców, ale ma to też nieodwracalne skutki w kontekście zmian klimatu. Mam nadzieję, że Wilno będzie pierwszym, lecz nie ostatnim miastem, które wprowadzi tę praktykę. Sami powinniśmy się wykazać świadomością, a nie jedynie ślepo podążać za dyrektywami unijnymi” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Stołeczna rada zastanawiała się nad wcześniejszym wprowadzeniem tego zakazu, postanowiono jednak ustalić dłuższy okres przejściowy na zmianę sposobu ogrzewania i przygotowanie regulacji prawnych.

Osobom, które wybierają bardziej przyjazny dla środowiska sposób ogrzewania, państwo proponuje różnego rodzaju mechanizmy rekompensat.

Mieszkańcom, którzy wymienią kotły na paliwo kopalne na urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii, Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi pokryje 50 proc. wydatków, osobom nisko uposażonym – aż 85 proc. wydatków.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli podłączyć się do scentralizowanych sieci cieplnych, po złożeniu wniosku w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi otrzymają rekompensatę w wysokości 50 proc. kosztów.

Z kolei stołeczny samorząd rozważa pokrycie kolejnych 15 proc. wydatków według każdego z programów rekompensat. Tryb rekompensat miałby wejść w życie w 2022 roku.

Jeżeli stołeczna rada go zatwierdzi, osoby nisko uposażone, które wybiorą do ogrzewania urządzenia korzystające wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, nie poniosą żadnych kosztów, natomiast pozostałym mieszkańcom zostanie pokrytych 65 proc. wydatków, związanych z przejściem na odnawialne źródła energii lub podłączeniem się do scentralizowanych sieci cieplnych.

Na podstawie: vilnius.lt