Wilno nie uda się "Szlakiem Giedyminowiczów"


Fragmenty wieży i pomnika Giedymina w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Jak podaje litewski dziennik "Lietuvos žinios", Samorząd Miasta Wilna odmówił udziału w projekcie ukraińskiego miasta Łuck, "Szlak Giedyminowiczów". Zakładano, że szlak miał przebiegać przez cztery państwa: Ukrainę, Polskę, Białoruś i Litwę.
"Propozycja strony ukraińskiej była omawiana przez dużą komisję. Po długich dyskusjach ustalono, że w Samorządzie Miasta Wilna jest zbyt mało zasobów ludzkich i finansowych, aby brać udział w tym projekcie. Ponadto, jak pokazuje doświadczenie, podobne projekty często zostają tylko na papierze, nie ma z nich żadnej korzyści" - powiedziała kierowniczka Wydziału Kontaktów Zagranicznych Administracji Samorządu Miasta Wilna Audronė Kraštinaitienė.

W wywiadzie dla dziennika "Lietuvos žinios" kierowniczka Departamentu Turystyki w Samorządzie Miasta Łucka Natalija Bunda powiedziała, że autorem pomysłu projektu "Szlak Giedyminowiczów" jest mer miasta Łuck Nikołaj Romaniuk. Ponadto N. Bunda podkreśliła, że samorządy uczestniczące w projekcie nie partycypują w kosztach, a ich rolą jest jedynie podanie informacji o obiektach turystycznych znajdujących się na danym terenie.

Ukraiński pomysł "Szlaku Giedyminowiczów", mającego przebiegać przez Ukrainę, Polskę, Białoruś i Litwę, poparły niektóre litewskie miasta: Kowno, Troki i Wiłkomierz.

Na podstawie: BNS, lzinios.lt

Komentarze

#1 I bardzo dobrze niech w

I bardzo dobrze niech w litewskich uroczystościach bawią się litvusi Polskie Wilno nie musi.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.