Wilno nawiązało współpracę z Lublinem


Remigijus Šimašius i Krzysztof Żuk, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Wilno łączy wieloletnia współpraca z Gdańskiem, Wrocławiem, Krakowem, Warszawą. W stołecznym samorządzie odbyła się ceremonia podpisania listu intencyjnego o współpracy z kolejnym polskim miastem – Lublinem. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Lublina Krzysztof Żuk i wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė. Wilno i Lublin połączy współpraca w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, a jej beneficjentami będą instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uniwersytety.


Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że Wilno jest dla Lublina ważnym miastem nie tylko ze względu na wspólne dziedzictwo, na historię, lecz również ze względu na obecność w Wilnie Polaków. Zwrócił uwagę również na fakt, że współpraca nawiązana została w roku wyjątkowym – w 2019 r. przypada 450. rocznica unii lubelskiej, która połączyła Polskę i Litwę w Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  

Prezydent Lublina poinformował, że już w maju odbędzie się konferencja naukowa poświęcona 450-leciu zawarcia unii lubelskiej. „Zdefiniowaliśmy sobie kilka obszarów szybkiej współpracy, i takich, które będą wymagały czasu. Jednym z projektów jest Noc Kultury w Wilnie i Lublinie, ponadto Jarmark Jagielloński, ale też konfrencja poświęcona 450-leciu podpisania unii polsko-litewskiej” – powiedział dziennikarzom. W lipcu br. w Lublinie odbędą się oficjalne uroczystości z okazji okrągłej rocznicy zawarcia unii, na które już teraz oficjalnie zaproszony został mer Wilna. 

„Lublin jest znanym i ważnym miastem dla Litwinów. Z perspektywy historycznej ważne jest uświadomienie, że dzięki unii Litwa nie utraciła niezależności, lecz zyskała partnera w walce przeciwko naszym wspólnym wrogom” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podziękował władzom Wilna i wilnianom za wyrazy wsparcia i solidarność po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, z którym był zaprzyjaźniony.Zdjęcia i montaż: Mateusz Mozyro