Wilno Michała Rouby


Jeden z widoków Wilna pędzla Michała Rouby, fot. ldm.lt
Twórczość jednego z najciekawszych polskich malarzy i plastyków międzywojennego Wilna można poznać w niedawno otwartej kolejnej filii Litewskiego Muzeum Sztuki - Muzeum Vytautasa Kasiulisa (ul. Goštauto 1, dawny gmach wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, naprzeciwko opery). Wystawa "Wilno Michała Rouby" jest pierwszą tak dużą prezentacją jego dorobku na Litwie - większość z 34 zgromadzonych prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W Wilnie jego dzieła zachowały się w zbiorach Litewskiego Muzeum Sztuki i Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk.
Jeden z najwybitniejszych epigonów Młodej Polski, aktywny członek i współtwórca wielu instytucji oraz życia artystycznego Wileńszczyzny, pedagog i malarz pejzażysta, "poeta przedmieść i zaułków", Michał Rouba pozostawił trwały, unikalny ślad w historyczej i artystycznej ikonografii Wilna. "Twórczość tego artysty jest u nas mało znana, ponieważ na Litwie pozostała niewielka liczba jego prac. Większość z nich przechowuje się w muzeach Polski i zbiorach prywatnych" - przyznał Romualdas Budrys, dyrektor Litewskiego Muzeum Sztuki.

Michał Rouba był mistrzem drzeworytu i miłośnikiem niepowtarzalnego piękna ówczesnego krajobrazu Wileńszczyzny. Zaliczany jest do czołowych przedstawicieli neoromantycznego nurtu malarstwa "szkoły wileńskiej". Po dwudziestu latach aktywnej działalności (1921-1941) pozostawił po sobie około 150 obrazów, drzeworytów, szkiców i grafik, składających się na jeden niezwykły dokument tamtej epoki, przedstawiający stare Wilno dwudziestolecia międzywojennego.

Michał Rouba urodził się w 1893 r. w rodzinie Napoleona Rouby, patriarchy wileńskiego dziennikarstwa, literata i krajoznawcy oraz Antoniny z Kowzanów. Po ukończeniu Szkoły Realnej w Wilnie wyjechał do Krakowa i tam podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jacka Malczewskiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej i przerwaniu studiów Rouba powrócił do Wilna, pracował jako nauczyciel rysunku w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. W 1919 roku rozpoczął naukę na Wydziale Sztuk Pięknych odrodzonej Alma Mater Vilnensis. W 1921 roku poślubił Kazimierę Adamską, także malarkę, którą poznał w Wileńskim Towarzystwie Artystów Plastyków (był jednym z jego założycieli). W 1924 roku Michał Rouba wyjechał do Paryża, by pogłębiać swoją wiedzę z zakresu technik malarskich. W 1930 roku odbył podróż do Włoch. Mieszkał w Wilnie, gdzie od 1931 roku prowadził własną Szkołę Rysunku i Malarstwa. Zmarł w 1941 roku. Pochowany został na Cmentarzu Bernardyńskim obok żony.

"Wilno Michała Rouby" jest drugą wystawą z cyklu "Miasta Europy", przygotowaną w ramach programu towarzyszącego litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Cykl prezentowanych po raz pierwszy zbiorów rozpoczęła wystawa emigracyjnej twórczości patrona tej placówki - "Paryż Vytautasa Kasiulisa" - a zakończy "Wenecja i Paryż Arbit Blata" (Neemija Arbit Blat (1908-1999) był żydowskim artystą z Kowna, od 1934 r. mieszkał i tworzył w Paryżu, zaś od 1940 roku - w Nowym Jorku). 

Prace Michała Rouby w Wilnie można oglądać do 8 grudnia br.

Na podstawie: ldm.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 Wystawa nazywa się "Mykolo

Wystawa nazywa się "Mykolo Raubos Vilnius". Niestety polskiej nazwy na wystawie nie ma. Nawet w angielskich podpisach Michał Raubo figuruje jako Mykolas Rauba. Chociaż w przedwojennych dokumentach pokazywanych przy okazji wystawy jest zapisany jako Michał Raubo. Czyli kolejny spolonizowany Litwin...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.