Wilno – miasto przyjazne dzieciom


Fot. Saulius Žiūra, fot. madeinvilnius.lt
Stołeczny samorząd podpisze z UNICEF memorandum ws. umacniania praw dziecka i poprawy jakości ich życia. Współpraca Wilna z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci stworzy dzieciom możliwości udziału w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji, rozwijania przeznaczonych dla nich przestrzeni i oferowanych im usług. Podpisanie dokumentu zaplanowano na 20 listopada.„Wilno szanuje wszystkich mieszkańców – od najmłodszych po seniorów. W ciągu ostatnich pięciu lat dołożyliśmy starań, by wychowywanie dzieci w Wilnie było prostsze i bezpieczniejsze. Nadszedł czas, by nie tylko dawać to, co czyni ich dzieciństwo i edukację lepszym, ale również czeroać od dzieci to, czego często nie mają już dorośli – dostrzeganie szczegółów, fantazję i odwagę tworzenia. Współpraca ta pozwoli to właśnie osiągnąć” – podkreśla mer Wilna Remigijus Šimašius.

Głos i potrzeby, priorytety i prawa dzieci mają się stać nieodłączną częścią polityki publicznej.  

W ramach tworzenia przytulnego i bezpiecznego środowiska dla małych wilnian w ciągu ostatnich trzech lat urządzono ponad 130 nowoczesnych placów zabaw. Na ich utrzymanie co roku przeznacza się około 170 tys. euro. Pozytywne zmiany odnotowano również w systemie stołecznej oświaty. Od 2015 roku finansowanie wzrosło dwukrotnie i w 2019 roku przekroczyło 300 mln euro. Jedynie w bieżącym roku stołeczny samorząd odnawia i remontuje 252 szkoły i przedszkola w mieście. Na odnowę i budowę szkół samorząd przeznaczył ponad 16 mln euro. Finansowanie obozów letnich dla dzieci i młodzieży wzrosło 7-krotnie – prawie 10 tys. wileńskich dzieci wesoło i z pożytkiem spędza lato w ponad 160 różnego rodzaju obozach. Po wybudowaniu nowego basenu w Fabianiszkach w Wilnie wystartował program nauki pływania dla drugoklasistów. Jego celem jest nabycie przez możliwie największą liczbę drugoklasistów nawyków pływania. W ciągu sezonu w programie uczestniczy około 6,3 tys. dzieci.  

Decyzję o podpisaniu memorandum z UNICEF we środę, 6 listopada, poparła Rada Samorządu m. Wilna.

Udział w programie „Miasto Przyjazne Dzieciom” ma na celu wsparcie miast w zapewnieniu lepszej jakości dóbr i usług dla dzieci oraz praktyczną realizację zapisów Konwencji o prawach dziecka.

 Na podstawie: madeinvilnius.lt