Wilno liderem Indeksu Samorządów Litwy


Fot. ELTA/Dainius Labutis
Wilno i rejon kłajpedzki są liderami najnowszego Indeksu Samorządów Litwy – odpowiednio w grupie dużych samorządów miejskich i małych rejonowych. Wilno wróciło na pozycję lidera, wyprzedzając nieco Kłajpedę, natomiast rejon kłajpedzki utrzymał pozycję sprzed roku. Indeks sporządził Litewski Instytut Wolnego Rynku (Lietuvos laisvosios rinkos institutas) w oparciu o dane za rok 2018.Ranking samorządów od 2011 roku przygotowywany jest według wskaźników osiąganych przez samorządy w sferach najważniejszych dla mieszkańców i biznesu. Co roku sporządzane są dwa indeksy – 6 dużych (według liczby mieszkańców) samorządów i 54 małych samorządów.  

W grupie dużych miejskich samorządów na 1. miejsce powróciło Wilno, wyprzedzając nieco Kłajpedę, która była liderem poprzedniego zestawienia. Na miejscu 3. uplasowały się Szawle, na 4. – Kowno, na 5. – Olita, na 6. – Poniewież.

„Wilno, które w 2018 roku wróciło na pozycję lidera przyciąga najwięcej inwestycji i według tego wzkaźnika coraz bardziej się oddala od innych samorządów. To tu biznes jest najaktywniejszy. Wilno jest jedynym z dużych miast kraju, do którego więcej mieszkańców przybyło niż z niego wyjechało. Kłajpeda, która plasuje się na miejscu drugim, idzie ze stolicą krok w krok – część wkaźników społecznych, jak np. zapotrzebowannie na świadczenia z pomocy społecznej, była tu najlepsza. Oprócz tego, samorząd jest mało zadłużony” – cytowany jest w komunikacie prasowym analityk Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku Martynas Tininis.

W grupie małych samorządów kolejny rok z rzędu prowadzi rejon kłajpedzki, tuż za nim plasuje się rejon kowieński – tzw. samorządy pierścieniowe, które potrafią wykorzystać sąsiedztwo dużych miast.

Jak podkreśla st. ekspert Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku Indrė Genytė-Pikčienė, duża część mieszkańców tzw. samorządów pierścieniowych pracuje w sasiednich samorządach dużych miast, korzysta z ich usług publicznych, infrastruktury drogowej, otrzymuje większe wynagrodzenia, jednakowoż podatki od nich płaci do budżetu samorzadu pierścieniowego według zadeklarowanego miejsca zamieszkania.

„Jest to wygodne dla samorządów pierścieniowych, jednak nie dla dużych miast. Potwierdzają to trwające ostatnio dyskusje. Problem jednak tkwi głębiej – czy Litwie, która pod względem mieszkańców znacznie się skurczyła, rzeczywiście potrzebna jest niezmienna od lat sieć samorządów? – cytowana jest w komunikacie prasowym specjalistka Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku.

W grupie małych samorządów miejsca 3-4 dzielą samorządy Druskiennik i rejonu możejskiego, miejsca 5-8 – Samorząd Mariampola, Samorząd m. Połągi, Samorząd Rejonu Poniewieskiego, Samorząd Rejonu Szyłokarczemskiego, miejsca 9-12 – Samorząd Rejonu Tauroskiego, Samorząd Retowa, Samorząd Rejonu Wileńskiego (przed rokiem – 5-8 miejsca) oraz Samorząd Rejonu Szyrwinckiego.

Á propos, rejon wileński uplasował się na 1. miejscu pod względem zarządzania samorządem. Ocena – 78 punktów (ze 100 pkt.) przy średniej krajowej 64.

Samorząd Rejonu Trockiego dzieli miejsca 18-19 (przed rokiem – na 41. miejscu) z Samorządem Rejonu Szawelskiego, z kolei Samorząd Rejonu Solecznickiego – miejsca 31-33 (przed rokiem –  miejsca 32-34) z Samorządem Rejonu Święciańskiego i Samorządem Rejonu Rakiskiego.

Ostatnie miejsce w grupie 54 małych samorządów zajął Samorząd Rejonu Ignalińskiego.

Na podstawie: ELTA, llri.lt