Wilno: drożeje opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych


Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra
Od 1 stycznia 2024 roku w Wilnie drożeje opłata lokalna za zagospodarowanie odpadów. Stosowną decyzję podjęli stołeczni radni. Właściciel mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych za zagospodarowanie odpadów zapłaci około 58 euro rocznie (w 2023 r. opłata ta wyniosła około 46 euro).

Na wzrost kosztów gospodarowania odpadami samorząd nie ma wpływu ze względu na obowiązujące regulacje prawne, jest to jednak absolutnie niezbędne do świadczenia jakościowych usług.

Wszystkie grupy kosztów są maksymalnie zoptymalizowane z uwzględnieniem zmian na rynku i stawek umów zawartych w ramach zamówień publicznych.

W 2024 roku prognozowana ilość zmieszanych odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania ma wynieść 143 597,43 ton (w 2023 r. – 143 123,97 ton).

Co roku rośnie również liczba osób korzystających ze składowisk odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych – z 17 tys. w 2015 roku do 145 tys. w 2022 roku. Szacuje się, że w 2023 r. skorzysta z nich około 163 tys. mieszkańców.  Ilość zebranych na składowiskach takich odpadów wzrosła z 3 594 ton w 2015 r. do 22 415 ton w 2022 roku.

Od 2024 roku będzie obowiązywała też segregacja odpadów kuchennych. Wraz z wprowadzeniem selektywnej zbiórki takich odpadów wzrośnie potrzeba edukowania i informowania mieszkańców w tym zakresie.

Zmieni się też termin płatności za czwarty kwartał. Obecnie, jeżeli płatnik opłaty wybiera płatność kwartalną, każda rata opłaty ma być uiszczana do ostatniego dnia bieżącego kwartału. Powiadomienie o płatności jest wysyłane raz do roku (na początku roku), tymczasem w praktyce często się zdarza, że mieszkańcy, którzy wybrali płatność kwartalną, zapominają o uiszczeniu raty za ostatni kwartał.

Ulegnie zmianie również procedura wysyłania powiadomień o opłacie.

Obecnie, jeżeli płatnik zrezygnuje z otrzymywania takiego powiadomienia zwykłą pocztą, może je znaleźć na stronie internetowej www.vasa.lt.

Wprowadzona zmiana umożliwi mieszkańcom Wilna otrzymywanie powiadomień w wygodniejszy sposób – powiadomienia o płatności otrzymają pocztą elektroniczną wraz z linkiem, po kliknięciu w który będą mogli szybko i wygodnie uiścić obliczoną opłatę.

Osobom prawnym powiadomienia o uiszczeniu opłaty lokalnej będą odtąd wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres podany w Rejestrze Osób Prawnych.

Na podstawie: vilnius.lt