Wilnianie po 50 zapraszani na wykłady, sport i tańce liniowe


Fot. rynekaptek.pl
Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego zaprasza osoby w wieku 55+ do udziału w projekcie „Propagowanie zdrowego trybu życia w Wilnie”. W ramach projektu seniorzy będą zapraszani na cykl darmowych wykładów, zajęcia sportowe i tańców liniowych.

Zdaniem inicjatorów projektu przyczyną problemów ze zdrowiem i przedwczesnej śmiertelności mieszkańców jest przede wszystkim brak świadomej troski o zdrowie. Projekt ma służyć właśnie zmniejszeniu tego problemu, formowaniu pozytywnych nawyków zdrowotnych wśród wilnian starszego pokolenia.

Wykłady będą odbywały się w poniedziałki. Wśród tematów zaplanowano takie jak: pożytek z aktywności fizycznej, podstawy zdrowego odżywiania, zapobieganie otyłości i in.

We wtorki i czwartki będą miały miejsce zajęcia sportowe, w ramach których będzie ćwiczona równowaga, wzmacniane będą mięśnie głębokie i in. Te praktyczne zajęcia mają posłużyć przede wszystkim zmotywowaniu osób w starszym wieku do aktywności fizycznej i dbania o opymalną wagę.

We środy i piątki osoby biorące udział w projekcie będą mogły uczyć się tańców liniowych.

Zajęcia taneczne i sportowe będą się odbywały w klubie sportowym „People Fitness Club” w dzielnicy Żyrmuny.

Uzyskać szczegółową informację, a także zarejestrować się można pod adresem internetowym  https://goo.gl/forms/Nk47kLiV1DiKIvms1,   pod tel. 865971291, a także na stronie www.vvsb.lt.

Na podstawie: vilnius.lt