Wileńszczyzna pomaga powodzianom


Powódź wyrządziła wielkie straty
Wpływają już pierwsze datki dla powodzian w Polsce od mieszkańców Wileńszczyzny. Pierwszego dnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i w redakcji radia "Znad Wilii" zebrano 1610 litów i 200 złotych. Na specjalne konto Ambasady RP w Wilnie wpłynęło 4374 litów.
Pierwsze pieniądze dla powodzian zebrano już w niedzielę. Podczas mszy świętej w Mejszagole zebrano na ten cel około 1000 litów. W poniedziałek na konto powodzian 1000 litów wpłaciło Radio "Znad Wilii".

Tymczasem dziś specjalny apel do polskich szkół i przedszkoli wystosowało Stowarzyszenie "Polska Macierz Szkolna na Litwie". Przypomina w nim o pomocy, jaką polskie placówki oświatowe na Litwie otrzymywały i nadal otrzymują z Polski i wzywa do solidarności z poszkodowanymi. Oto tekst apelu:

Naszych Rodaków w Polsce nawiedziła wielka tragedia, bezlitosny żywioł zniszczył dorobek całego życia, pociągnął za sobą ofiary ludzkie i uderzył w najsłabszych ? dzieci i młodzież. Zostały zalane i uległy całkowitemu zniszczeniu ich domy rodzinne oraz budynki szkolne i przedszkolne. Nie możemy zatrzymać rujnującej siły natury, możemy jednak otworzyć swoje serca i przekazać swoje datki na rzecz powodzian. Bądźmy solidarni z Rodakami w Macierzy w tych trudnych chwilach, które przyszło im przeżywać. Pokażmy, że na Polaków z Wileńszczyzny zawsze w potrzebie można liczyć! Apelujemy do uczniów, administracji szkół, prezesów szkolnych kół Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie o operatywne i aktywne włączenie się całej społeczności szkolnej do akcji zbierania środków ?WILEŃSZCZYZNA ? POWODZIANOM?.